Autorzy

icon

Łukasz Musiatowicz

Student politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działacz społeczny i aktywista młodzieżowy pochodzący z Mazowsza. Członek Młodzieżowej Rady Ekologicznej, wcześniej był również członkiem Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji III kadencji. Swoje doświadczenie z zakresu organizacji pozarządowych zdobywał po przez ukończenie Ligi NGOs, Akademi Liderów Rzeczypospolitej oraz po przez działalność w takich NGO jak Fundacja Młode Kresy czy też Fundacja Służby Niepodległej. Naukowe oraz zawodowe zainteresowania skupia wokół stosunków międzynarodowych, tematach związanych z relacjami Polsko - Litewskimi jak i Polsko - Białoruskimi, szczególną uwagę poświęca tematom związanymi z Kresami Wschodnimi. W chwili obecnej realizuje się poprzez działalność społeczną w swoim regionie, ale i również po przez zaangażowanie w różnego rodzaju akcje patriotyczne.

Publikacje