Felieton

Fundacja DKMS w walce o ludzkie życie

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Fundacja DKMS to 10 milionów zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na całym świecie. Dzięki pomocy tysięcy wolontariuszy i osób wspierających tą Fundację z całego świata, a także milionom zarejestrowanych potencjalnych dawców, każdego dnia pacjenci otrzymują szanse na drugie życie. Więcej na temat niesionej przez tą organizacje pomocy dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Jak czytamy na stronie organizacji, DKMS to międzynarodowa organizacja założona w Niemczech w 1991 roku, która od rozpoczęcia swojego istnienia rozszerza swoją działalność na inne kraje, realizując swoją misję, jaką jest znalezienie zgodnego Dawcy dla każdego chorego czekającego na swojego „bliźniaka genetycznego”. Za ogólny kierunek działań i strategię międzynarodową DKMS, w tym otwieranie kolejnych Ośrodków Dawców Szpiku na świecie, odpowiada Zespół Wykonawczy Grupy DKMS. Każdy lokalny oddział DKMS jest zarządzany przez lokalne Zarządy, do których należą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Obecnie DKMS prowadzi działalność w 7 krajach: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Chile, Indiach i Republice Południowej Afryki.

Ich misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Fundacja DKMS w Polsce działa od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 11 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 700 000 potencjalnych Dawców, jest to bardzo imponująca liczba budząca wielkie uznanie. Celem statutowym Fundacji jest natomiast działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny, promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Swoje cele realizują między innymi poprzez następujące działania podane przez nich samych:

 • zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;
 • edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;
 • współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;
 • badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;
 • działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);
 • inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.

Co roku na całym świecie członkowie tej organizacji inicjują dziesiątki tysięcy wyszukiwań dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. DKMS pracuje nad tym, aby każdy Pacjent w potrzebie mógł znaleźć zgodnego Dawcę. Prowadzoną przez nich misję wspierają niezliczeni pracownicy, dla których jest to sprawa bliska sercu, a także miliony zaangażowanych w misję osób z całego świata, którzy zostali również zarejestrowani jako potencjalni dawcy. Organizacja ta stara się zwiększać świadomość i zachęcać ludzi w różnych krajach do tego, by rejestrowali się jako Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Zdając sobie sprawę z konieczności wieloaspektowego podejścia, Fundacja nadal rozszerza swoją misję, natomiast obecnie inwestuje w zapewnienie dostępu do transplantacji. Jedynym skutecznym sposobem walki z nowotworami krwi oraz innymi zagrażającymi życiu chorobami krwi jest przyjęcie globalnej perspektywy, która nie pomija żadnego Pacjenta niezależnie od jego miejsca zamieszkania ani statusu społeczno-ekonomicznego.

W kwestii finansów to przy rejestracji nowych potencjalnych Dawców Fundacja DKMS zdana jest na datki pieniężne od osób prywatnych i instytucji. Koszt rejestracji jednego potencjalnego Dawcy wynosi 180 zł, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszty prowadzenia szczegółowej typizacji przy poszukiwaniu Dawcy dla konkretnego Pacjenta oraz organizacji pobierania komórek macierzystych. Działalność Fundacji jest co roku poddawana weryfikacji przez biegłych rewidentów księgowych. Ponadto rzetelnie prowadzi wymaganą prawem sprawozdawczość. Z całą stanowczością warto wspierać tą organizacje, ratującą ludziom życie. Zachęcam przede wszystkim do zastania dawcą szpiku, gdyż nigdy nie wiemy, kiedy ktoś będzie potrzebować naszej pomocy, jak i my nie wiemy, kiedy sami tej pomocy będziemy potrzebowali.

Źródło:

https://www.dkms.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także