Felieton

Otwarto nowy rozdział dla polskiego strzelectwa

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Polski Związek Łowiecki i Polski Związek Strzelectwa Sportowego podpisały ważne porozumienie. Zyska młodzież i polska kadra narodowa. Więcej na ten temat dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) jest to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.  Geneza tego Związku sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Utworzony w 1923 roku w Warszawie Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.). Jak dowiadujemy się Związek funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie”. Do zadań Zrzeszenia, zgodnie z jego statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Natomiast Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS) jest to również organizacja zrzeszająca jednak zawodników, trenerów i działaczy polskiego strzelectwa sportowego, powstała w 1933 z siedzibą w Warszawie. Polski Związek Strzelectwa Sportowego jest członkiem Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego (ISSF), w której to osiąga międzynarodowe sukcesy. 

Oba te Związki postanowiły spotkać się ze sobą 9 marca w Warszawie na spotkaniu przedstawicieli PZŁ z przedstawicielami PZSS, obecni byli:

 • Łowczy Krajowy – Paweł Lisiak,
 • Członek Zarządu Głównego PZŁ – Ewa Kraska,
 • Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego – Tomasz Kwiecień,
 • PZSS – Ryszard Kapłon,
 • Przewodniczący Komisji Strzeleckiej NRŁ – Piotr Jóźwiak,
 • Pracownik biura ZG PZŁ – Konrad Radzikowski.

Celem spotkania było nawiązanie bliskiej współpracy Polskiego Związku Łowieckiego z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego jako dwóch środowisk gromadzących ludzi związanych bezpośrednio ze strzelectwem oraz wypracowanie porozumienia pomiędzy obiema organizacjami.

Jako główne cele przyszłej współpracy pomiędzy tymi organizacjami wymieniono:

 • edukację strzelecką wśród młodzieży,
 • umożliwienie młodzieży od 13 do 18 roku życia uczestnictwa w treningu oraz zawodach strzeleckich na strzelnicach sportowych i myśliwskich,
 • promocję strzelectwa myśliwskiego i sportowego,
 • wprowadzenie regulaminu przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego,
 • wypracowanie wspólnych, jasnych norm funkcjonowania oraz korzystania ze strzelnic (sportowych i myśliwskich).

Podczas spotkania wypracowano następujące propozycje współdziałania pomiędzy PZŁ a PZSS:

 • umożliwienie młodzieży od 13 roku życia uczestnictwa w treningach oraz zawodach na poziomie okręgu PZŁ,
 • przeanalizowano Regulamin przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego, który został stworzony przy współpracy Zarządu Głównego PZŁ, Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ oraz Członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 • bardzo szeroko została omówiona kwestia zdobycia zainteresowania młodzieży od 13. roku życia strzelectwem; przedstawiciele PZSS poinformowali o różnorodnym rodzaju konkurencji jakie wchodzą w listę strzelań sportowych,
 • poruszono kwestie, jakie przepisy ze strony PZSS oraz PZŁ są wspólne, a jakie rozbieżne w celu sfinalizowania i realizacji głównych założeń.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie z strony PZŁ, powyższe działania mają na celu przede wszystkim wykształcenie przyszłych myśliwych, którzy będą w umiejętny i bezpieczny sposób korzystać z broni na polowaniu oraz podczas wizyt na strzelnicach. Ponadto takie działanie umożliwi wychwytywanie młodych talentów strzeleckich wśród kolejnych pokoleń.

Na zakończenie spotkania postanowiono podpisać porozumienie dotyczące wspólnego działania Polskiego Związku Łowieckiego z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, celem niezwłocznego rozpoczęcia realizacji podjętych założeń. Porozumienie to podpisano 11 marca w Warszawie. Ze strony PZŁ sygnował je Paweł Lisiak łowczy krajowy, a ze strony PZSS Tomasz Kwiecień, prezes PZSS.  Podpisana współpraca między tymi organizacja to duży krok na przód, wspólnymi siłami łatwiej będzie im realizować cele statutowe obu podmiotów, którym wspólnie zależy szczególnie na rozwoju strzelectwa w Polsce. 

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://www.pzss.org.pl

PZŁ i PZSS podpisały ważne porozumienie. Zyska młodzież i polska kadra narodowa

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także