Felieton

Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki na rzecz historii

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki obejmuje współkształtowanie polskiej polityki historycznej. Odbywa się ono zarówno poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, jak i podejmowanie autorskich projektów i przedsięwzięć.  O czym więcej w nowym artykule dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Głównym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami tej szacownej Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań w sposób pośredni lub bezpośredni, wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą.

W ostatnim czasie wystartowała już w V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. A tematyka Edycji przypadającej na ten rok brzmi: Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego. Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. Zwieńczeniem którego będzie uroczysta Gala pod koniec sierpnia 2021 roku, jak informują organizatorzy.

Kolejnym kluczowym celem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku naukowego i działalności Patrona, Prof. Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak dowiadujemy się powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie biblioteki historii najnowszej i średniowiecznej im. Janusza Kurtyki, dla której bazą będzie bogaty księgozbiór przekazany przez Rodzinę Patrona. Biblioteka ma stanowić punkt wyjścia do zorganizowania Instytutu im. Janusza Kurtyki, współkształtujący w sposób podmiotowy polską politykę historyczną. Do głównych działań Instytutu należeć będzie m.in.: zorganizowanie podyplomowego studium z zakresu polityki historycznej, realizowanie wykładów otwartych, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie konferencji naukowych.

Powstanie tej Fundacji stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki historycznej w Polsce, jej dostrzeżenia oraz konkretne pomysły mają służyć wypełnieniu owych braków. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów stanowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na polu polityki historycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Członkowie Zarządu Fundacji wywodzą się ze środowiska jednej z największych organizacji młodego pokolenia, a mianowicie – Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Ich doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych zarządu w połączeniu z autorytetem naukowym Rady Programowej oraz Rady Fundacji to bez wątpienia atuty zespołu, który tworzy fundację im. Janusza Kurtyki.

Z całą pewnością mogę polecić cykle spotkań o tematyce związanej z ,,Żołnierzami Wyklętymi’’ czy relacjami polsko – rosyjskimi lub polsko – litewskimi. Organizowane przez tą Fundacje debaty z wybitnymi znawcami historii są dla każdego laika dobrą sposobnością by dowiedzieć się czegoś ciekawego o temacie, który go szczególnie interesuje. Sam osobiście polecam zapoznać się z udostępnionymi nagraniami z debat dostępnymi na ich kanale w serwisie YouTube oraz polecam śledzi ogłoszenia na temat kolejnych planowanych spotkań.  

Źródło:

http://www.fundacjakurtyki.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kujawsko-Pomorskie działa. Inicjatywy i kreatywność

Aktualności

Już są wyniki NOWEFIO!