Felieton

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – wspiera integracje krajów Grupy V4

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Od ponad 20 lat, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera inicjatywy w Europie Środkowej i Wschodniej. Z jego środków ufundowano dotychczas około 2400 stypendiów i wsparto realizacje blisko 6 tys. projektów organizacji pozarządowych. Więcej na temat Funduszu i jego celach w felietonie dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Bratysławie założona w 2000 roku przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (tzw. V4) czyli: Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami, w szczególności z regionu Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz ten jest jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy Grupy Wyszehradzkiej. Pracami Funduszu kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor Wykonawczy i jego zastępca, obecnie od 2018 jest nim Andor F. Dávid z Węgier. Natomiast nadzór nad działaniami Funduszu należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Fundusz posiada osobowość prawną. Do jego organów należą: Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów, Dyrektor wykonawczy oraz Sekretariat.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki realizuje swoje programy, udzielając pomocy w formie grantów, stypendiów, a także wpierając wymianę obywateli. Dotacje udzielane są na projekty z dziedziny kultury, nauki, turystyki oraz innych obszarów określonych w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych na stronie internetowej Funduszu.

Cztery razy do roku (1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia) rozpatrywana jest pomoc w postaci tzw. „małych” grantów, ich wysokość sięga 6000 euro. Zaś dwa razy w roku (15 marca i 15 września) Fundusz udziela dotacji w postaci „standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się od 6001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro. Granty skierowane są także do realizacji przez podmioty z państw Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich, które mogą ubiegać się o wsparcie przy realizacji projektów skupiających się na transferze doświadczenia i know-how z państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie demokratyzacji i regionalnej integracji.

O wsparcie ubiegać się mogą osoby fizyczne lub prawne, z wyjątkiem organizacji i instytucji administracji centralnej. Preferowane są projekty realizowane przez organizacje non-profit oraz instytucje publiczne (np. szkoły i uniwersytety, instytuty badawcze). Budżet funduszu składa się z równych składek rządów V4, jak również wsparcia rządów i organizacji z Kanady, Niemiec, Holandii, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju: współpracy kulturalnej, wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji, wymiany młodzieży, współpracy przygranicznej, turystyki.

O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kieruje się ona, przyjmując następujące kryteria:

  • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy;
  • projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców;
  • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy;
  • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne.

Wraz ze wzrostem spełnianych przez projekt kryteriów, wzrastają jednocześnie szanse na otrzymanie środków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. O dofinansowanie badań naukowych ze środków funduszu mogą starać się m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe. Fundusz wspiera i rozwija współpracę między krajami Grupy Wyszehradzkiej od ponad 20 lat, przyczyniając się do budowaniu silnych relacji. Od 2022 r. ilość środków Funduszu ma być zwiększona do 10 mln euro, jest to z pewnością dobra wiadomość dla szeregu organizacji pozarządowych, które będą mogły się spodziewać większego wsparcia na zgłaszane projekty.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

Foto: Grupa Wyszehradzka – Sejm RP

https://www.facebook.com/SejmV4/photos/?ref=page_internal

Home

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także