Felieton

Apel Fundacji Wolność i Demokracja w obronie Andżeliki Borys

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Działalność i apel Fundacji Wolność i Demokracja w obronie prezes Związku Polaków na Białorusi Pani Angeliki Borys, bezpodstawnie zatrzymanej przez Białoruskie władze. Więcej na ten temat dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja Wolność i Demokracja, która niedawno opublikowała apel w obronie prezes Związku Polaków na Litwie, jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego.

Jak informuje członkowie tej Fundacji impulsem do jej powstania było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2005 roku dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Konieczność wydawania czasopism na uchodźstwie oraz pozyskiwania na ten cel środków finansowych doprowadziła do utworzenia tej organizacji. Fundacja prowadzi swoje działania w oparciu o wartości chrześcijańskie i przekonania konserwatywne, a wszyscy członkowie Rady Fundacji mają bogatą kartę historii działalności antykomunistycznej w PRL.

Realizuje projekty w obu zasadniczych obszarach działania Fundacja nie zapomina o popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym i polskiej historii Kresów. Ważnym dążeniem Fundacji jest odzyskanie poczucia wspólnoty oraz świadomości konieczności współpracy przez narody tworzące I Rzeczpospolitą.

Do najważniejszych projektów Fundacji należy zaliczyć: wspieranie polskich mediów na Białorusi i Ukrainie, wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych i popularyzację wiedzy o nich – wyrazem czego jest projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.”, poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem w 1939 roku, projekty na rzecz aktywizacji młodzieży polskiej na Wschodzie, wspieranie przez dziesięć lat niezależnej telewizji Bielsat, pomoc represjonowanym na Białorusi. Fundacja prowadzi również portal kresy24.pl.

W ostatnim czasie w związku z wydarzeniami jakie zachodzą na Białorusi w kontekście represji wobec polskich organizacji w tym kraju.  Fundacja Wolność i Demokracja postanowiła stanowczo potępić i wyrazić swój sprzeciw wobec opresyjnych działań skierowanych w Panią Andżelikę Borys oraz cały Związek Polaków na Białorusi i mniejszość polską tam zamieszkującą.

Apelując o natychmiastowe zaprzestanie wrogich działań oraz o poszanowanie prawa do wyrażania swoich poglądów i pielęgnowania swoich tradycji przez mniejszość polską na Białorusi. Podkreślając w apelu, iż zatrzymanie Pani Prezes ZPB, Andżeliki Borys oraz milicyjne najścia w domach członków Związku Polaków na Białorusi są działaniami nieuprawnionymi i godnymi potępienia. Zaznaczając, iż działalność Związku Polaków na Białorusi ma na celu podtrzymywanie kultury i tradycji polskich, nauczanie języka polskiego i dbanie o polską kulturę wśród mniejszości polskiej na Białorusi. Nie są to działania w żaden sposób godzące w suwerenność i neutralność Białorusi, a wręcz wzmacniają jej społeczeństwo, poprzez budowanie zintegrowanego i wspierającego się środowiska.

Fundacja Wolność i Demokracja tak jak wiele innych organizacji z całego świata, solidaryzuje się z Polakami na Białorusi, prosząc o zwolnienie Pani Prezes Andżeliki Borys z aresztu oraz powrót do relacji wzajemnego szacunku i poszanowania praw mniejszości narodowych. Miejmy wielką wiarę w to iż bezpodstawnie zatrzymana Pani prezes ZPB Andżelika Borys oraz inni polscy działacze zostaną szybko wypuszczeni na wolność.

Fot: belsat.eu

Źródło:

Strona główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także