Felieton

Sprawdź swoje umiejętności na giełdzie!

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Ruszył ogólnopolski konkurs „Index Investment Challenge”, organizowany przez Fundacje GPW przy wsparciu Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Więcej o nowej inicjatywie oraz Fundacji GPW dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Działalność edukacyjna jest jedną z podstaw budowania zaufania do rynku kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów. Realizując swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Poszukując odpowiedniego narzędzia, które umożliwi wzrost zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały do życia Fundację GPW.

Celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w kontaktach z rynkiem pracy. Jednym z. takich projektów Fundacji GPW wspierających studentów jest konkurs „Index Investment Challenge”.

Projekt „Index Investment Challenge” kierowany jest do studentów dowolnej uczelni wyższej w Polsce. Celem konkursu jest promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Konkurs jest doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce wiedzy, umiejętności oraz intuicji inwestycyjnej bez ponoszenia ryzyka. W tym roku ruszyła V edycja projektu, rejestracja do projektu potrwa do 4 kwietnia tego roku.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 19-26 lat będące studentami dowolnej uczelni wyższej w Polsce, niezależnie od kierunku studiów. Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy nie mają doświadczenia z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz giełdy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Każdy uczestnik dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. W pierwszym miesiącu uczestnicy inwestują w akcje spółek wchodzących w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w ETF-y. W dalszej części konkursu uczestnicy lokują wirtualne środki również w kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka, w której weźmie udział 10 najlepszych uczestników, odbędzie się 8 czerwca br. w Sali Notowań GPW.

Gra podzielona jest na etapy:

  • 4 marca – 4 kwietnia 2021 – rejestracja uczestników
  • 4 marca – 2 kwietnia 2021 – gra testowa
  • 6 kwietnia – 28 maja 2021 r. – gra inwestycyjna
  • 8 czerwca 2021 r. – Finał i Gala Finałowa Konkursu

Nagrodzonych zostanie 10 pierwszych uczestników, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zamknięcia Gry. Zwycięzca otrzyma 6 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto, nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW i vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także vouchery dla najlepszego Koła Naukowego uprawniające do bezpłatnego udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Nagrody z pewnością bardzo zachęcają do uczestnictwa.

Aby zgłosić się do konkursu należy w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2021 r. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie iichallenge.gpw.pl. Konkurs rozpoczyna się grą testową, a potem czas na wirtualne inwestowanie i prawdziwą rywalizację. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na iichallenge.gpw.pl. Z całą pewnością konkurs jest dużą szansą na sprawdzenie swoich umiejętności giełdowych oraz zdobycie atrakcyjnych nagród umożliwiający dalszy rozwój w tym obszarze.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.gpw.pl/iic

https://iichallenge.gpw.pl/?fbclid=IwAR0_3aJ53wEW7Bq8hGIQSm-kteyvEwklQBB__MRzD4g3ykb4C4MuJO_SsUM

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jakie wady ma arbitraż?

Aktualności

Archipelag Polskości – zgłoś swoją organizację!