Aktualności

Wywiad z Fundacją „Wielkie Serce dla Dzieci”

Aktualności

Wywiad z Fundacją EDUEKO

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Subscribe to our newsletter