Aktualności

Drony dla obrońców Bachmutu

Aktualności

Warsztaty w Hubie Dobrych Idei

Aktualności

Szkolenia dot. procesu stanowienia prawa

Aktualności

Studia MBA o tematyce społeczeństwa obywatelskiego

Aktualności

Prof. Andrzej Tyszka nie żyje…

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Subscribe to our newsletter