Felieton

Fundacja LOTTO z propozycją dla NGO

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Fundacja LOTTO ogłosiła konkurs „Patroni Roku 2021” dla organizacji pozarządowych. Więcej na ten temat oraz samej Fundacji w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej obrała sobie za misje wspieranie rozwoju sportu, kultury oraz rozrywki biorąc tym samym udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa. Swoją działalnością dąży do wyrównywania szans w osiąganiu sukcesów. W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Takimi jak partnerstwo, działają dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że ich pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W tym celu prowadzi dialog z osobami i instytucjami z swojego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania. Dodatkowo Fundacje cechuje odpowiedzialność, gdyż postępuje w sposób rozsądny i dojrzały wiedząc, że każda decyzja ma wpływ na otoczenie dlatego dba, aby ten wpływ był zawsze pozytywny. Jak czytamy na ich stronie internetowej, członkowie Fundacji szanują innych ludzi i siebie nawzajem, tworząc przy tym przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii. Dzięki której pomagają rozwijać pasje.

Fundacja LOTTO wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej. Czego realizacje umożliwia im posiadanie własnego programu grantowego.

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

  • Kardynał Stefan Wyszyński,
  • Stanisław Lem,
  • Cyprian Kamil Norwid,
  • Krzysztof Kamil Baczyński,
  • Tadeusz Różewicz,
  • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
  • Konstytucja 3 Maja,
  • Powstania Śląskie.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w wyżej wymienione motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej. Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Organizator informuje iż z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną, utrzymują założenia dotyczące form konkursowych działań – stawiając na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też w konkursie będą rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium:

„Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność.”

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

  • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
  • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

Jak czytamy, uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant: upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; wydawnictwa; koncerty; wydarzenia plenerowe; formy współzawodnictwa na odległość; wystawy; audycje radiowe, telewizyjne, promocja w Internecie, aplikacje mobilne, warsztaty, projekty innowacyjne.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 26 marca i trwać będzie do 3 maja. Po więcej informacji odsyłam zainteresowane osoby na stronę internetową Fundacji. A wszystkim którzy zdecydują się na złożenie wniosku życzę samych dobrych pomysłów na projekt i otrzymania grantu.  

Źródło: https://www.fundacjalotto.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zostań Mistrzem Mediacji!

Aktualności

Postać księcia Bolesława Pobożnego inspiruje młodych ludzi

Subscribe to our newsletter