Felieton

Fundacja LOTTO z propozycją dla NGO

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Fundacja LOTTO ogłosiła konkurs „Patroni Roku 2021” dla organizacji pozarządowych. Więcej na ten temat oraz samej Fundacji w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej obrała sobie za misje wspieranie rozwoju sportu, kultury oraz rozrywki biorąc tym samym udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa. Swoją działalnością dąży do wyrównywania szans w osiąganiu sukcesów. W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle określonymi wartościami. Takimi jak partnerstwo, działają dla dobra społecznego i we współpracy z innymi, aby mieć pewność, że ich pomoc jest skuteczna i dociera wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W tym celu prowadzi dialog z osobami i instytucjami z swojego otoczenia, aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania. Dodatkowo Fundacje cechuje odpowiedzialność, gdyż postępuje w sposób rozsądny i dojrzały wiedząc, że każda decyzja ma wpływ na otoczenie dlatego dba, aby ten wpływ był zawsze pozytywny. Jak czytamy na ich stronie internetowej, członkowie Fundacji szanują innych ludzi i siebie nawzajem, tworząc przy tym przyjazną atmosferę, pełną troski i empatii. Dzięki której pomagają rozwijać pasje.

Fundacja LOTTO wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej. Czego realizacje umożliwia im posiadanie własnego programu grantowego.

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

  • Kardynał Stefan Wyszyński,
  • Stanisław Lem,
  • Cyprian Kamil Norwid,
  • Krzysztof Kamil Baczyński,
  • Tadeusz Różewicz,
  • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
  • Konstytucja 3 Maja,
  • Powstania Śląskie.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w wyżej wymienione motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej. Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Organizator informuje iż z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną, utrzymują założenia dotyczące form konkursowych działań – stawiając na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też w konkursie będą rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium:

„Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność.”

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

  • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
  • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

Jak czytamy, uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant: upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; wydawnictwa; koncerty; wydarzenia plenerowe; formy współzawodnictwa na odległość; wystawy; audycje radiowe, telewizyjne, promocja w Internecie, aplikacje mobilne, warsztaty, projekty innowacyjne.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 26 marca i trwać będzie do 3 maja. Po więcej informacji odsyłam zainteresowane osoby na stronę internetową Fundacji. A wszystkim którzy zdecydują się na złożenie wniosku życzę samych dobrych pomysłów na projekt i otrzymania grantu.  

Źródło: https://www.fundacjalotto.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kompendium wiedzy o wolontariacie – co musisz wiedzieć?

Aktualności

Misja wybitnej Heleny Kmieć