Felieton

Fundacja Zachód Wschód Wsparcie – niesie pomoc dla osób z Białorusi

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Dla wielu osób ze Wschodu, głównie z takich krajów jak Białoruś i Ukraina, Polska jawi się jako atrakcyjne miejsce, gdzie można w spokojny i godny sposób budować swoja przyszłość. Jednak ci co planują swoje przeniesienie do Polski często nie wiedzą jak to zrobić oraz jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Takim osobom na pomoc wyszła Fundacja Zachód Wschód Wsparcie o której więcej w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja Zachód Wschód Wsparcie została założona jak dowiadujemy się od jej członków, z potrzeby serca, z potrzeby pomocy ludziom ze Wschodu, przede wszystkim z Białorusi, którzy zmuszeni zostali wyjechać z kraju i szukać stabilnego życia w Polsce. Jej szczytną misją jest Pojednanie. Członkowie Fundacji bardzo chcielibyśmy, żeby Polacy oraz Białorusini, a także wszystkie wschodnie sąsiedzi Polski żyli w zgodzie, jak Słowianie, którzy mają więcej wspólnych cech i podobieństwa niż różnic.

Celem Fundacji jest stworzenie w kraju pomocy systemowej, która będzie dostępna dla każdej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja krok po kroku pomaga migrantom przystosować się i stać się godnymi członkami Polskiego społeczeństwa. Oferuje ona bezpłatne kursy języka polskiego na które zapraszają wszystkie osoby z Białorusi lub z krajów byłego ZSRR, w swoim biurze w Warszawie. Na różnych poziomach, lekcje te są prowadzone przez doświadczone wolontariuszki, w grupach nie większe niż 8 osób.

Swoim podopiecznym oferują wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, wsparcie mieszkaniowe, pomagają w szukaniu lokali socjalnych oraz z zapisaniem dzieci do szkoły, zaaklimatyzowanie się w szkole – tzw. bezpieczny start. Fundacja informuje zainteresowanych kandydatów na studia o wolnych miejscach na różnych uczelniach w Polsce oraz o możliwości przeniesienia się w ciągu roku. Organizuje pomoc finansowa dla studentów ze Wschodu (przede wszystkim z Białorusi) na następujące działania: zakup książek, opłata za akademik lub wynajmowany pokój, ew. opłata za wyżywienie lub stypendium naukowy.

Organizacja aktywnie pomaga osobom zza wschodniej granicy, w zatrudnieniu w Polsce. Oferując prace dla specjalistów z różnych branż: w sektorze budowlanym, transporcie samochodowym, gastronomii, przetwórstwie, przemyśle wytwórczym, produkcyjnym, a także w rolnictwie. Dla osób, które mają bardzo wysokie kwalifikacje, posiadających wiedzę fachową potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami, pomagają skontaktować się z pracodawcami by mogli znaleźć pracę w swoim zawodzie. Jako Fundacja łączą pracodawców, poszukujących wykwalifikowaną kadrę, i pracowników ze wschodu, pomagając tym samym ostatnim szybciej się odnaleźć w polskim społeczeństwie.

Dodatkową pomoc jaka niesie Fundacja to m.in. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, poradnictwo, w szczególności psychologiczne, rodzinne, prawne. Pomagają osobom prywatnym, przedsiębiorcom (firmom), działającym na Białorusi w relokacji do Polski. Przyczyniając się do szybkiego i sprawnego rozpoczęcia działalność w Polsce, wspierają przy relokacji pracowników i ich rodzin, świadcząc pomoc prawną i wizową. Organizują wyjazdy integracyjne dla rodzin ze Wschodu po Polsce w celu poznania kultury i tradycji polskiej. Organizacją festiwale oraz koncerty kultury słowiańskiej.

Fundacja Zachód – Wschód robi wiele dobrego na rzecz osób przybyłych do Polski, by jak najlepiej się zaaklimatyzowały w nowym miejscu. Dla dzieci Fundacja organizuje białoruski klub literacki. Gdzie na spotkaniach będą wspólnie czytać białoruskie książki dla dzieci i mówić w ojczystym języku. Fundacja organizując czas swoim podopiecznym stara się by jak najwięcej edukować w przyjazny dla dzieci sposób. Mam nadzieje, iż organizacja ta będzie się dalej rozwijać i pomagać coraz większej ilości osób zza naszej wschodniej granicy.  

Źródło:  

https://www.fzww.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

XI Ogólnopolska Giełda Projektów

Aktualności

NGO w służbie wartości: Bóg, rodzina, edukacja