Felieton

Ruszyło wsparcie dla OSP walczących z COVID-19

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Uruchomiono dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Więcej na ten temat dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

W dniu 18 marca 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Jak czytamy procedura ta powstała w związku z przyznaniem Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie działań z udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP), zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. To bardzo dobra wiadomość dla wielu jednostek OSP, które od długiego czasu cierpią na niedobór odpowiedniego wyposażenia.   

Zakres rzeczowy dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to: płyn do dezynfekcji, żele do dezynfekcji rąk, maseczka ochronna jednorazowa, maseczka ochronna wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe, kombinezon ochronny (jednorazowy, wielorazowy), gogle, okulary ochronne, ubranie specjalne, hełm strażacki, rękawice specjalne, buty strażackie (skórzane, gumowe), kominiarka strażacka, aparat powietrzny, maska do aparatu powietrznego, butla do aparatu powietrznego.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku. Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP. Jak czytamy na stronie MSWiA, warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Więcej informacji zainteresowane osoby znajdą na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie znajduje się wzór podania wymaganego przy staraniu się o dofinansowanie. Mam nadzieję, że jak najwięcej jednostek skorzysta z tego wsparcia, gdyż to właśnie one są na pierwszej linii w walce z epidemią. Natomiast dobre zaopatrzenie jednostek to dobre zaopatrzenie strażaków ryzykujących własnym zdrowiem, niosąc pomoc innym, gdyż przy tej pracy sami mogą zostać zarażeni, dlatego tak ważna jest dbałość o ich przygotowanie w niezbędne do pracy rzeczy.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Legendy Solidarności bronią Wolnego Słowa

Aktualności

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?