Felieton

Fundacja Książąt Lubomirskich w trosce o zabytki i nie tylko…

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Fundacja Książąt Lubomirskich realizuje projekty edukacyjne, społeczne i medyczne. Powstała jako kontynuacja i rozwinięcie działalności charytatywnej prowadzonej od wieków przez rodzinę. Fundacja wspiera jednostki i instytucje. Cele Fundacji są uniwersalne. Obejmują promocję postaw prospołecznych, humanistycznych i patriotycznych. Więcej na temat jej aktywności dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Zadaniem Fundacji jest ochrona dziedzictwa narodowego, finansowanie projektów edukacyjnych i naukowych, renowacja zabytków, zakup sprzętu medycznego i wreszcie pomoc osobom młodym, które podejmują naukę na różnym etapie. Fundacja działa poprzez współpracę z placówkami edukacyjnymi, medycznymi, stowarzyszeniami, muzeami i władzami lokalnymi, jak również bezpośrednio poprzez własne placówki.

Zakres prac Fundacji jest bardzo szeroki, jej twórcy starają się nie tylko wspierać finansowo, programowo i organizacyjnie wartościowe projekty, ale również promować określone wzorce postępowania. Inspiracje czerpią z historii Polski, doświadczeń rodzinnych i nowoczesnych przedsięwzięć podejmowanych w krajach europejskich. Wszystkie działania, nawet te związane z ochroną zabytków skierowane są ku przyszłości. Ideą Fundacji jest wspieranie rozwoju cywilizacyjnego na terenie Polski, dlatego członkowie organizacji decydują się na działania wielotorowe. Zawsze poprzez swój dar serca starają się nieść pomoc jak największej liczbie osób. Dlatego decydują się na pomoc dla szkół, uniwersytetu, szpitali czy muzeów. Poprzez działania na terenie całego kraju mogą wesprzeć dużą liczbę osób potrzebujących. Finansując nowoczesny sprzęt medyczny, którego tak bardzo brakuje małych szpitalach, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę, potrafi uratować życie wielu ludzi, dlatego Fundacja inwestuje w jego zakup znaczne środki.

Sprzęt komputerowy kupowany dla szkół i stypendia dla studentów umożliwiają młodym ludziom naukę, a w konsekwencji start w dorosłość i aktywizację zawodową. Młodzi ludzie muszą mieć dostęp do najnowszych technologii, aby ich nauka była efektywna. Jednocześnie mogą uczyć się poprzez sport czy udział w wydarzeniach kulturalnych. Fundacja Książąt Lubomirskich stara się wspierać z jednej strony placówki edukacyjne, a z drugiej różne inicjatywy oddolne podejmowane przez młodych ludzi, pomagając w rozwoju ich pasji i talentów.

Z myślą o młodych Fundacja stworzyła strategiczną grę The Crown – Korona Rzeczpospolitej. Gra została bardzo dobrze przyjęta w Polsce, jak również w krajach dawnej Rzeczypospolitej. Już przetłumaczona została na język ukraiński, a w tym roku twórcy planują wersję angielską. Jak informuje prezes Fundacji Jan Lubomirski-Lanckoroński prawdopodobnie zostanie przygotowana wersja turecka, bo i nad Bosforem gra zyskuje popularność. Warto dodać, że w grze zostało odwzorowanych wiele zabytków, które stoją po dziś dzień.

Równie ważna jest dla Fundacji bezpośrednia pomoc w organizowaniu wystaw, wydawaniu prac naukowych czy profesjonalnej renowacji zabytków. Działania takie pozwalają wielu zainteresowanym poznać tradycje, historię Polski i rodu Lubomirskich. Umożliwiają nie tylko ocalenie od zapomnienia ważnych artefaktów, ale często na nowo przywracają je społeczeństwu. Elegancko wydane prace naukowe, źródła do historii Polski czy odrestaurowane zabytki stanowią o długim trwaniu Narodu. Jednocześnie przyciągają turystów, co tworzy nowe miejsca pracy.

Jak czytamy na stronie organizatora, jednym popularniejszych projektów tej Fundacji było zorganizowanie wystawy zatytułowanej Leonardiana w kolekcjach polskich, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jednym z prezentowanych tam obrazów była Madonna z Dzieciątkiem i barankiem, którą organizatorzy wystawy wypożyczyli z Kolekcji Książąt Lubomirskich. Natomiast do Muzeum Narodowego w Krakowie oddali w depozyt najstarsze w Polsce witraże. Są to dwa duże okna witrażowe datowane na 1200 r. W ostatnim czasie Fundacji udało się je odrestaurować i zostały zaprezentowane na wystawie Cud światła. Obie wystawy rzeczywiście są przykładem ważnych projektów zrealizowanych w 2020 r., ale ogólny bilans pozostawił niestety duży niedosyt.

Fundacji z przyczyn panującej epidemii nie udało się zorganizować Festiwalu im. Księcia Władysława Lubomirskiego. W 2019 r. odbył się on w ośmiu miastach w Polsce oraz we Lwowie. Podobnie miało być w roku ubiegłym, niestety jednak tysiące zaproszeń organizatorzy widowiska musieli anulować. We Lwowie koncert odbył się bez publiczności, był transmitowany on-line, jednak odbiór utworów Szymanowskiego, Karłowicza i Różyckiego przez Internet jest zupełnie inny niż na żywo. Miejmy nadzieje, że utrudnienia w związku z COVID-19 szybko miną co pozwoli tej organizacji jak i wielu innym rozwinąć skrzydła i wrócić do wcześniejszej formy działalności.

Źródła:

http://www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl

https://m.niedziela.pl/artykul/152709/nd

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Młodzi na rynku pracy

Aktualności

Czym jest arbitraż międzynarodowy?