Felieton

To już ostatnie dni by wziąć udział w Konkursie na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Już za kilka dni mija czas na składanie swoich kandydatur w Konkursie na Młodzieżowego Delegata do ONZ. Ogłoszonego decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rau, przy współpracy MSZ z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłosiła konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszają do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 roku a 1 sierpnia 2003 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz zgłoszeniowy zainteresowane osoby powinny przesłać do dnia 18 kwietnia 2021 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021” lub złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie pozytek.gov.pl, po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłany pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub złożony na dziennik podawczy KPRM z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden z podanych tematów. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i partnerów programu, Komisja Konkursowa wybierze trzech kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie trzecim.

Etap trzeci – kwalifikacja kandydata bądź kandydatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” znajdziecie w Regulaminie na stronie Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz-2021

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także