Felieton

Fundacja Pełna Życia niesie pomoc osobom niepełnosprawnym

icon
icon
6 minut
Udostępnij

Istnieje na świecie wiele osób z niepełnosprawnościami, osoby te potrzebują specjalistycznej pomocy oraz dużego wsparcia od innych, w swoim trudnym życiu. Na pomoc takim ludziom wyszła Fundacja Pełna Życia, która to prowadzi rozbudowaną działalność na rzecz takich osób. Więcej na jej temat dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Misją Fundacji Pełna Życia jest działalność na polu społecznym by dawać nadzieję na lepsze jutro osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym. Członkowie tej organizacji każdego dnia wytrwale pracują z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością, by poprawić ich funkcjonowanie. Rodzinom i opiekunom osób niesamodzielnych dają możliwość wytchnienia i pomagają zorganizować opiekę.

Organizacja ta aspiruje do bycia wiodącym podmiotem, który odkrywa i popularyzuje najnowsze metody skutecznej rehabilitacji i terapii. Chce inspirować terapeutów do sięgania po coraz to nowsze metody terapii, korzystania z najnowszych technologii i metod w celu usprawnienia swojej pracy i osiągania coraz lepszych efektów terapeutycznych.

Fundacja wspiera rodziny w opiece nad osobą przewlekle chorą – przejmuje za nich czasowo opiekę, pomagają zorganizować i odnaleźć się w gąszczu przepisów oraz możliwości uzyskania pomocy. Jak dowiadujemy się z ich strony internetowej, organizacja remontuje między innymi Fort Sidzina w Krakowie. W celu stworzenia nowego miejsca integracji zdrowej części społeczeństwa z osobami z niepełnosprawnością, projekt ten budzi duże uznanie.

Organizacja ta realizuje projekty terapeutyczne oraz wspierające opiekunów osób niesamodzielnych poznajcie je:

WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów 

Projekt Wspornik skierowany jest do mieszkających w Krakowie rodzin i opiekunów faktycznych opiekujących się długoterminowo osobą niesamodzielną. Wspornik ma rozwijać i poszerzać doświadczenia z realizacji Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w którym do lipca 2020 pomoc otrzymało już około 800 osób, jak podaje organizacja. Wykonawcą i liderem obu projektów jest Fundacja Pełna Życia. Fundacja przygotowała nowy projekt Wspornik bazując na obserwacji potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych, które nie są nadal zaspokojone, zapełniając w ten sposób lukę w systemie pomocy. Wsparcie opiekunów i osób niesamodzielnych w obu projektach pozwoli zaspokoić potrzeby wielu krakowskich rodzin.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

Tutaj szukające wsparcia osoby znajdą zindywidualizowane wsparcie na kilku poziomach:

1. Informacje z wielu obszarów dla osób opiekujących się osobą niesamodzielną. Doradcy z Centrum pomagają nie tylko wybrać odpowiednie do Twojej sytuacji wsparcie, ale również wypełnić potrzebne dokumenty i formularze.

Oto w czym pomagają:

 • Programy i projekty dla osób niepełnosprawnych
 • Szkolenia i instruktaże
 • Opieka wyręczająca/odciążająca
 • Konsultacje prawne
 • Pomoc psychologiczna
 • Sprzęt rehabilitacyjny

2. Szkolenie opiekunów w technikach ułatwiających opiekę (pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog).

Tematyka wybranych szkoleń:

 • Szkolenia w zakresie różnych problemów technicznych związanymi ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną (np. udogodnienia w mieszkaniu osoby niesamodzielnej)
 • Zasady pielęgnacji osoby leżącej
 • Dobór oraz obsługa nowoczesnych /tradycyjnych sprzętów medycznych i zaopatrzenia medycznego
 • Dieta osoby niesamodzielnej, metody karmienia, karmienie dojelitowe

 3. Interwencyjna, krótkoterminowa opieka zastępcza nad osoba niesamodzielną w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Zespół specjalistów opieki wytchnieniowej określa zindywidualizowany plan wsparcia z możliwością jego modyfikacji w zależności od aktualnej sytuacji opiekuna faktycznego i osoby niesamodzielnej.

Zadania w ramach opieki odciążeniowej:

 • Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niesamodzielnych
 • Wsparcie psychologa oraz rehabilitanta (fizjoterapeuty)
 • Wsparcie medyczne oraz pielęgniarskie
 • Proponowanie profilaktyki zdrowotnej
 • Udzielenie wsparcia przywracającego i poprawiającego zdrowie
 • Pomoc w dotarciu do placówek zdrowia/rehabilitacji
 • Pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjnego
 • Szkolenia dla opiekunów w zakresie użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego (także w miejscu zamieszkania)
 • Grupy wsparcia i spotkania dla opiekunów osób niesamodzielnych

Moda bez ograniczeń

„Moda Bez Ograniczeń” jest to jak czytamy długofalowy program edukacyjny i warsztatowy skierowany do osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu programowi, mogą one kreować swój wizerunek, przełamywać negatywne stereotypy i dokonywać głębokich zmian wewnętrznych, które są fundamentem dalszego rozwoju. Kolejne edycje od 2013 r. zmieniły się w wielomiesięczny projekt coachingowy, podczas którego odkryliśmy potrzeby wielu osób. Zauważono, że dla wielu wygląd – pozornie nieistotny – jest czymś ważnym, czymś co może poprawić samoocenę i poczucie własnej wartości, pewność siebie, a nawet nastrój w danej chwili. Organizatorzy odkryli, że to właśnie warsztaty – bardziej niż wielka finałowa Gala pomagają uczestnikom projektu.

Terapia-Wsparcie-Samodzielność

W ramach projektu są prowadzone następujące zajęcia:

 • Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia, które kształtują umiejętność chodu wg prawidłowego wzorca, stanowią naturalny sposób integracji sensorycznej;
 • Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych;
 • Psychoterapia – 60-minutowe zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu;
 • Terapia pedagogiczno-logopedyczna – 60-minutowe zajęcia, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju;
 • Fizjoterapia – 60-minutowe zajęcia kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe;
 • Terapia przez sztukę – dwa zespoły wiekowe Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego

Fort

Fort Sztuki – o którym już na początku było wspomniane, będzie dawał szansę na poznanie nowych form terapii poprzez sztukę, zarazem będzie integrował osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, dając im szansę na pełną ekspresję artystyczną. Na terenie Fortu ma być otwarty dla wszystkich mieszkańców park z zachowanym naturalnym ukształtowaniem terenu i zieleni. Będzie to park sensoryczny, posiadający instalacje do ćwiczeń, stymulacji i koordynacji zmysłów oraz strefę aktywnej rekreacji. W budynku Fortu oprócz sali wystawienniczej, będzie sala teatralna, gdzie będą organizowane koncerty i przedstawienia. Fundacja planuje wiele działań związanych z nowymi technologiami oraz sztuką osób niepełnosprawnych.

Fundacja Pełna Życia jak czytamy robi dużo na rzecz osób z niepełnosprawnościami i posiada w tym celu bardzo rozbudowaną strukturę, co jest dowodem na ich profesjonalne podejście do działalności jaką sobie obrała. Ich praca na rzecz innych budzi uznanie i szacunek. Oby jak najwięcej tak dobrych projektów tworzyła ta organizacja, gdyż wnoszą one dużo dobra i radości w życie swoich podopiecznych.

Źródło:

Strona główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także