Felieton

Zgłoś swoją inicjatywę do Funduszu Obywatelskiego Mazowsza

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Ruszył druga edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł. Na zgłaszanie swoich projektów mieszkańcy mają czas tylko do 30 kwietnia. Więcej informacji odnośnie Budżetu Obywatelskiego oraz tego na jakie inicjatywy można z niego wnioskować, dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Budżet Obywatelski jest to proces, w którym mieszkańcy danego regionu mogą partycypować w wydatkowaniu środków publicznych. Oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie, wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mamy aż 25 mln złotych. Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora, czyli Województwo Mazowieckie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto projektu z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Departament Urzędu oceniający wniosek. Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu prowadzona będzie przez właściwy departament lub wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, na podstawie analizy rynkowych cen towarów i usług. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinny być ogólnodostępne, a ich efekty powinny służyć lokalnej społeczności. Decyzja o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane, należy wyłącznie do mieszkańców, którzy wezmą udział w głosowaniu. Województwo zrealizuje projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania środków. Przy składaniu propozycji projektowych, należy brać pod uwagę wytyczne dotyczące składania projektów, które znajdziecie na stronie: bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow.

Budżet Obywatelski Mazowsza działa na rzecz aktywnego włączenia mieszkańców województwa w zarządzanie Województwem. Jednocześnie pogłębiając więzi między mieszkańcami województwa, przyczyniając się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwienia również mieszkańcom województwa nie tylko współdecydowanie o podziale środków pochodzących z budżetu Województwa, ale działa na wzrostu świadomości mieszkańców na temat zadań własnych Województwa i zasad budżetowych.

Źródło:

https://bom.mazovia.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Uwagi na marginesie Gali 40 lecia istnienia Ośrodka Karta

Aktualności

Bezpłatna i profesjonalna? Strona internetowa dla NGO!