Felieton

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie – zaprasza na spotkanie!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zajmujący się organizacją interaktywnego cyklu spotkań z udziałem ekspertów z świata polityki i biznesu. Zaprasza na kolejne wydarzenie, o którym więcej dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych chciałby zaprosić Państwa na wtorek 16 marca 2021 roku o godz. 12:00 na rozmowę ekspercką:  ,,Budżet Europejski na lata 2021-2027 – Szanse i wyzwania dla Podkarpacia”. Podczas debaty zostanie poruszony m.in. temat wpływu polityki rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych na Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030.

Udział w rozmowie potwierdzili:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, zasiada w Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

dr Marcin Kędzierski – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były prezes Klubu Jagielońskiego oraz dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Moderatorem pytań podczas debaty będzie Adam Poręba reprezentujący Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Transmisja live w mediach społecznościowych odbędzie się na profilu Facebookowym Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Która to od 1 marca 2019 r. RODM w Rzeszowie prowadzony jest przez Fundację Jagiellońską.

Warto wspomnieć o tym, iż Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Swoim stypendystom zapewniają wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiają dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest, aby zdolna młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym, a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.

Prowadzona przez Fundacje działalność budzi duże zainteresowanie i uznanie wśród środowiska akademickiego, która chętnie uczestniczy w organizowanych inicjatywach. To dzięki takim wydarzeniom uczniowie, studenci, ale i inne osoby interesujące się tą tematyką mogą poszerzać swoje zainteresowania w obrębie szeroko pojętego obszaru stosunków międzynarodowych, jak i biznesu.  

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

https://www.facebook.com/events/280334596768026

http://rodm-rzeszow.pl/rodm-w-rzeszowie/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także