Felieton

Zgłoś swój projekt w programie „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”!

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą ogłosił kolejną edycje konkursu do ich sztandarowego programu pod nazwą „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Więcej na temat tego programu oraz samej organizacji dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki: historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka, konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej, jak czytamy na ich stronie internetowej, łączy ich przekonanie o wybitnym znaczeniu dla rozwoju i tożsamości Rzeczypospolitej pozostającego poza krajem dziedzictwa kulturowego, a także jego istotnego wkładu w spuściznę kulturową Europy i świata. Pragną, aby ta świadomość łączyła Polaków w kraju i za granicą. Poprzez badania, ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą chcą zachować materialne świadectwa naszych dziejów i przywracać pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków ludziach oraz istotnych faktach historycznych.

Instytut POLONIKA od 2019 roku prowadzi swój własny program pod nazwą „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program ma na celu wspierać zaangażowanie społeczne i ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi tutaj nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Instytut w tym też celu ogłosił konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”. Dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwić ma organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny podmiotu starającego się o środki musi wynosić min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami). Działania będzie można realizować od dnia ogłoszenia wyników Programu do 16.11.2021 r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku, jak czytamy w regulaminie, z którym radze się zapoznać. Zainteresowane podmioty wnioski mogą składać online poprzez system witkac.pl od 15.03.2021r. do 15.04.2021 r.

 Z całą pewnością warto wziąć udział w konkursie i zgłosić swój pomysł projektu.  Polecam również przyjrzeć się ogólnej działalności tego Instytutu, który w ostatnim czasie zorganizował ciekawą ekspozycje prezentującą różne etapy z życia hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz prowadzi cykle spotkań poświęconych polskiemu dziedzictwu narodowemu poza granicami kraju.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

Fot: Instytut POLONIKA

https://polonika.pl/instytut

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trzecia edycja konferencji NIW – kierunek wspólnota

Aktualności

Festiwal Trzeciego Sektora już 11 września!