Felieton

Fundacja PFR działa na rzecz społeczeństwa

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty tworzone w ramach społecznej odpowiedzialności spółki. Więcej na temat celów Fundacji i jej działalności dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja PFR jest to organizacja powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju, o charakterze non-profit. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Jej cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.

Priorytetowym działaniem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach. Pozostałe, nie mniej ważne obszary działalności Fundacji, to wspieranie kultury oraz innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Jak podają jej członkowie, podstawowymi grupami odbiorców działań realizowanych przez Fundację PFR to dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, aby realizowane projekty, miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji i ich otoczenie.

Jednym z takich projektów jest Centralny Dom Technologii uruchomiony w 2019 roku będący nowym inspirującym punktem na edukacyjnej mapie Warszawy, w którym otwarty umysł, technologia, nauka i biznes przenikają się wzajemnie. Powstałe miejsce, to pierwsza w Polsce przestrzeń oferująca interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne w metodologii STEAM dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, a także miejsce, w którym biznes spotyka się z nowymi technologiami, która jednocześnie buduje wizerunek kreatywnej i przedsiębiorczej Polski.

Długoterminową misją CDT jest wspieranie rozwoju tych kompetencji dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych, które mają podstawowe znaczenie dla budowy innowacyjności polskiej gospodarki. Fundacja na bazie projektu oraz działalności non profit tworzy społeczność pasjonatów nowych technologii, angażując w życie CDT szerokie grono osób, firm, organizacji i instytucji. Organizacja wcieliła w życie autorskie programy szkoleniowe, mentoringowe i stażowe, intensyfikując transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesu, a młodymi innowacyjnymi firmami. Ich działalność w pewien sposób domyka system innowacji w Polsce formując i inspirując przyszłych pionierów.

Inną ważną inicjatywą Fundacji jest „Akademia Przyszłości”, od 2019 roku Fundacja PFR została partnerem tego programu. Akademia Przyszłości powstała po to, aby dzieci z trudnościami w szkole, z niską samooceną zaczęły radzić sobie samodzielnie z przeciwnościami, by przełamywały bariery i skutecznie dążyły do realizacji marzeń.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju razem z zespołem Centralnego Domu Technologii przygotowuje również specjalny program stypendialny dla przyszłych nauczycieli oraz edukatorów. Poprzez ten program wspierają młodych zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z nauczaniem dzieci i młodzieży, ale znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń wybierają 50 osób, które otrzymają stypendium. Każdy stypendysta programu otrzyma 3800 zł na pokrycie kosztów związanych z rozwojem swoich kompetencji zawodowych.

SamoDZIELNI to autorski projekt tej Fundacji stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. Projekt powstał w 2019 roku i od tego czasu udało się organizatorom, mimo pandemii, zrealizować w całości jego pierwszą edycję. Głównym celem projektu jest wyposażenie młodzieży (17-19 lat), która wkracza na rynek pracy, w kluczowe umiejętności poruszania się po tym rynku, takie jak przygotowanie cv, prezentowanie swojej wiedzy podczas procesu rekrutacji, wybór i planowanie ścieżki kariery, negocjowanie warunków zatrudnienia, a także poruszanie się w nowym środowisku podczas pierwszych dni pracy zawodowej. 

W związku z przypadającą na rok 2021, setną rocznice urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP zdecydował, że należy uczcić ten fakt i ustanowił obecny rok – Rokiem Lema.  Z tego też powodu Fundacja aktywnie postanowiła włączyć się w oficjalne obchody Roku Lema i zorganizować szereg ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych i eksperckich związanych z twórczością tego wybitnego pisarza. Do udziału w projekcie Rok Lema w CDT Fundacja zaprasza każdego, kto ceni twórczość Stanisława Lema, ale także te osoby, które interesują się technologiami i chcą inspirować swoje otoczenie nowymi pomysłami. 

 Z swojej strony polecam wziąć pod obserwacje działalność tej organizacji, która nie raz jeszcze zaskoczy swoimi innowacyjnymi i wyjątkowymi projektami. Ale przede wszystkim zaskakuje dużą ilością projektów niosących wsparcie innym co niewątpliwie budzi uznanie oraz szacunek. Szeroka działalność prospołeczna Fundacji z pewnością daje jej członkom powody do dumy, czego gratuluje i oby jak najwięcej takich inicjatyw społecznych.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://fundacjapfr.pl/o-nas.html

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Polskie organizacje charytatywne odbudowują Bejrut