header bg

Czy Twoja organizacja przestrzega RODO? Sprawdź!

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Każda organizacja zbierająca i przetwarzająca dane osobowe obowiązana jest przestrzegać przepisów RODO, które nakłada na NGO wiele obowiązków związanych z przetwarzaniem, zbieraniem czy też przechowywaniem danych osobowych.

Aby sprawdzić czy Twoja organizacja przestrzega RODO, prześledź poniższe 5 kroków. W każdym obszarze dajemy bardzo praktyczne wskazówki i gotowe klauzule, które z powodzeniem można wykorzystywać w działalności organizacji.

  1. Sprawdź stronę internetową organizacji – kilka słów na temat niezbędnych na stronie internetowej klauzul oraz polityki bezpieczeństwa.
  2. Deklaracje członkowskie – zasady przyjmowania nowych członów w poczet organizacji i zbierania ich danych osobowych – zwykłych i wrażliwych.
  3. Mailing zgodny z prawem – o wysyłce newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
  4. Bezpieczne przechowywanie danych – podstawowe zasady, których przestrzegać musi każda organizacja.
  5. Zbieranie danych podczas organizowanych wydarzeń – czyli co robić, kiedy prosimy uczestników wydarzenia o wypełnienie formularzy z ich danymi.

 Dagmara Knaga – reprezentuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także