header bg

Przywileje organizacji pożytku publicznego

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Prowadząc stowarzyszenie, fundacje czy klub sportowy pewnie zastanawiacie się, czy warto starać się o status organizacji pożytku publicznego. Aby lepiej rozeznać się w zakresie charakterystyki organizacji pożytku publicznego, warto pochylić się nad przywilejami, które wynikają z posiadania „OPP” przy nazwie organizacji.

Najważniejszymi przywilejami są:

 • prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych,
 • prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
 • możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej (przywilej ten stracił na znaczeniu ok. 2009 r.),
 • możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
 • zwolnienie:
  • dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż “zwykłe” organizacje pozarządowe);
  • z podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej;
  • z opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej;
  • z opłat sądowych;
  • z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto organizacje pożytku publicznego są zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwolenia organów centralnych na organizacje loterii. Organizacja wciąż jest zobowiązana do zgłoszenia zamiaru organizacji loterii. Jedyne ograniczenie dotyczy nagrody, która nie może jednokrotnie przekroczyć piętnastokrotności kwoty bazowej, a w skali całego roku trzydziestokrotności kwoty bazowej. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także