header bg

Czym jest społeczny odpowiedzialny biznes?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wywodzi się ze świata amerykańskich organizacji pozarządowych i jest ściśle normowana w świetle Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ang. International Organization for Standarization, ISO) . Według normy PN-ISO 26000 Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu jest odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, zapewnione przez przejrzyste i etyczne postępowania, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Norma PN-ISO 260000 nie podlega certyfikacji, a jedynie jest zbiorem praktyk i standardów dających możliwość dobrowolnego ich stosowania przez organizację.

Przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes stosują wiele różnych narzędzi CSR. Do tych najczęściej spotykanych można zaliczyć:

  • Działania ekologiczne: inwestowanie w rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne; np. zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów;
  • Wolontariat pracowniczy: zaangażowanie pracowników w dobrowolne działania na rzecz inicjatyw prospołecznych (instytucji, organizacji, akcji);
  • Programy dla pracowników: inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans; 
  • Raporty społeczne: tworzenie publikacji prezentujących sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych (CSR); 
  • Kampanie społeczne: podejmowanie działań, wykorzystujących media, zorientowanych na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy.

Źródła:
https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/csr-co-to-znaczy-csr

https://www.parp.gov.pl/csr

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także