header bg

Cykliczne obowiązki Twojej organizacji

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Prowadzenie działalności organizacji pozarządowej wiążę się z wieloma obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. Ważne aby członkowie zarządu zdawali sobie sprawę z wszystkich obowiązków, tak aby móc planować pracę organizacji (a zwłaszcza walne zebranie, spotkania zarządu) w sprzężeniu z formalnymi obowiązkami.

Najważniejszymi cyklicznymi obowiązkami sprawozdawczymi są:

- coroczne sprawozdanie finansowe,

- coroczne sprawozdanie merytoryczne,

- coroczna deklaracja podatkowa CIT,

Ponadto należy wspomnieć o dodatkowych sprawozdaniach wynikających z charakteru działalności organizacji pozarządowej. Będą to sprawozdanie do GUS, Inwentaryzacja (mająca miejsce, gdy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności gotówką – co roku; posiada ruchomości – co dwa lata, posiada majątek trwały – co cztery lata).

Czasem na etapie tworzenia organizacji ojcowie-założyciele mogli zdecydować o dodatkowych, dyktowanych wewnętrznym statutem, obowiązkach członków zarządu. Częstym rozwiązaniem obecnym w organizacjach jest coroczne sprawozdanie zarządu z działań organizacji przed walnym zgromadzeniem (w stowarzyszeniach) lub przed radą fundacji.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także