header bg

Zakończenie działalności pożytku publicznego

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego może zrezygnować ze statusu, a także go utracić w efekcie postanowienia sądu poprzedzonego kontroli, która wykazała nieprawidłowości. Co oczywiste, organizacja traci status pożytku publicznego także w momencie likwidacji.

Organizacja po utracie statusu pożytku publicznego ma obowiązek, aby w ciągu 14 dni od otrzymania sądowego postanowienia, poinformować Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności o wysokości niewydanych środków pochodzących z 1% podatku w dniu wykreślenia statusu OPP. W przeciągu 14 dni od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądowego niewydane środki pozyskane z 1% powinny zostać wpłacone na Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP).

Od strony formalnej, rezygnacja ze statusu pożytku publicznego ma charakter formularzy KRS. W przypadku organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacje są zobowiązane do wypełnienia formularzy: KRS-Z20 oraz KRS-Z-OPP.

W sytuacji organizacji niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacje są zobowiązane do wypełnienia formularzy: KRS-Z21 oraz KRS-Z-OPP.

Organizacje pozarządowe, które utraciły status pożytku publicznego, mogą złożyć wniosek o jego ponowne nadanie w terminie dwóch lat od wyrejestrowania statusu OPP. Jeżeli organizacja sama zrezygnowała z posiadania statusu OPP, może ona złożyć wniosek o ponowne jego nadanie w dowolnym momencie.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także