header bg

Obowiązki organizacji pożytku publicznego

Udostępnij
icon
icon
1 minut

W powszechnej świadomości funkcjonują liczne przywileje wynikające ze statusu organizacji pożytku publicznego. Dla pełnego obrazu, warto pochylić się także nad obowiązkami, z jakimi wiążę się dla organizacji pozyskanie statusu OPP.

Po pozyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego organizacja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w części podstawowej (dla organizacji o przychodzie powyżej 100 tys. zł) lub w części uproszczonej (dla organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł). Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, organizacje pożytku publicznego publikują je wraz ze sprawozdaniami merytorycznymi w internecie. Do 15 lipca organizacje, których rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym oraz do 30 listopada organizacje, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

W sytuacji, gdy organizacja pożytku publicznego prześle niepełne sprawozdanie merytoryczne lub finansowe, albo w ogóle ot nie prześlę, to w konsekwencji nie zostanie zamieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za dany rok.

W zakresie prowadzenia księgowości organizacje pożytku publicznego muszą pamiętać o wydzieleniu rachunkowo środków finansowym pozyskanych za sprawą 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także