Komunikaty

Analiza na temat konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO [cz. 1]

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią istotny element społeczności, angażując się w szeroki zakres działań mających na celu wspieranie społeczeństwa oraz inicjatyw służących dobru publicznemu. Ich istnienie jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiając aktywny udział obywateli w życiu publicznym i realizację różnorodnych projektów społecznych. NGO pełnią rolę uzupełniającą dla działań rządowych i korporacyjnych, często zajmując się kwestiami pomijanymi lub niedostatecznie uwzględnianymi przez inne instytucje. W kontekście prawnym, działalność NGO podlega regulacjom ustawowym i rozporządzeniom, które określają zasady ich funkcjonowania, rejestracji, finansowania oraz współpracy z administracją publiczną.


Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Rzeszowski WUP wyciąga pomocną dłoń do rodzin w potrzebie

Aktualności

Spotkanie networkingowe oraz nagrania spotu