header bg

Zawieszanie działalności organizacji

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Zawieszenie działalności ma miejsce wtedy, gdy członkowie organizacji tymczasowo nie są w stanie prowadzić aktywności organizacji i decydują się, by tymczasowo zawiesić jej działalność. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie często, gdy organizacja opiera swoje aktywności o środki pozyskane w skutek konkursów publicznych oraz regrantingu, a jednocześnie nie wygrała żadnych środków. W tej sytuacji, tradycyjnie organizacje uchwalają wewnętrzną uchwałę o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niestety, ale w polskim systemie prawnym nie istnieje instytucja zawiedzenia działalności organizacji. W związku z tym należy pamiętać, że uchwała organizacji pozarządowej znajduje swoją moc, jedynie we wnętrzu organizacji. Wynika z tego, że członkowie organizacji, którzy wewnętrzne umówili się na tymczasowe zawieszenie działalności organizacji, powinni pamiętać, o corocznych obowiązkach sprawozdawczych. Zwłaszcza dotyczy to rozliczeń do urzędu skarbowego, sporządzania sprawozdań finansowych, wykonywania obowiązków związanych z zapisami statutowymi organizacji. Ponadto organizacja, nawet w stanie tymczasowego „zawieszenia działalności”, jest zobowiązana by terminowo wypełniać swoje obowiązki statutowe. Dotyczy to zwoływania walnych zebrań, wyborów władz organizacji pozarządowej oraz działalności organów nadzorczych.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także