Felieton

Tradycja zrzeszania, tradycją pomocy – o działalności OSP

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Tradycja działalności Ochotniczych Straży Pożarnych sięga aż XIX wieku, co czyni je jednymi z najstarszych funkcjonujących bez przerwy organizacji obywatelskich. Ich rolą i misją jest działalność na rzecz lokalnych społeczności, poprzez pomoc przy gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. To jednak nie koniec zasług tego rodzaju organizacji. OSP służą również kultywowaniu lokalnej kultury i tradycji. 

źródło: twitter.com
Działalność lokalna

Wokół nich gromadzi się lokalna ludność, tym samym tworząc z OSP ośrodki kulturalne i towarzyskie w danej lokalizacji. W remizach organizowane są imprezy tematyczne, dyskoteki dla młodzieży i nie tylko, wokół OSP miejsce mają dożynki i festyny. Co więcej, powszechną praktyką jest tworzenie zespołów, orkiestr i chórów przy oddziałach OSP. Łatwo zauważalny jest zatem wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na lokalne środowisko. Warto dodać, że w zastępach OSP znajdziemy zarówno dorosłych mężczyzn jak i kobiety, a nawet młodzież działającą w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych – dzięki temu dochodzi do wzmocnienia relacji międzypokoleniowych.

OSP idzie z duchem czasu

W czym tkwi klucz do sukcesu Ochotniczych Straży Pożarnych? Jest to jedna z nielicznych formacji, która podołała licznym transformacjom – udało jej się przetrwać wojnę i zaadaptować do PRLowskich okoliczności, a następnie zaadaptować w samorządnej Polsce lat 90. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wagę tego typu organizacji jest teren ich działalności. Głównie są tą niewielkie gminy na terenach wiejskich bądź gminy wiejsko-miejskie, które nie mogą pochwalić się wielością organizacji pozarządowych funkcjonujących dla lokalnych społeczności. Najczęściej jedyną „konkurencją” są Koła Gospodyń Wiejskich. 

Z pewnością silną stroną OSP jest ich bogata tradycja, zakorzenienie w patriotyzmie i religii, jak również ich dążenie do samorozwoju. Warto wspomnieć, że Ochotnicze Straże Pożarne z całej Polski są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten służy zwiększaniu profesjonalizacji zrzeszonych w nim podmiotów. Jak podają na swojej stronie:

„Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.”.

W jedności siła

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią bardzo jednolitą strukturę, mimo iż składają się z bardzo licznych, mniejszych jednostek. To, co łączy wszystkie OSP to ideały – bezinteresowna pomoc bliźnim, patriotyzm, odwaga, wiara – to tylko nieliczne z nich. Związek OSP RP pomaga zrzeszonym podmiotom podtrzymać wyznawane wartości oraz pomóc w wyznaczaniu dalszych celów w działalności, umożliwiając ich zrównoważony rozwój. Odnośnie wyznaczana celów, w tym roku opublikowana została strategia określająca kierunki przyszłego rozwoju. Na stronie Związku dostępna jest w całości pod nazwą „Analizy Strategiczne Florian 2050”.

źródło: twitter.com
Kierunki dalszego rozwoju

W treści analizy znajdują się propozycje dotyczące dalszego funkcjonowania zastępów OSP, w tym podjęty został temat ratownika „first respondera”. Wdrożenie tejże koncepcji nie dość, że zwiększyłoby profesjonalizację zastępów, ale również dałoby strażakom więcej możliwości pomocy podczas udziału w akcjach. Poprzedzając wprowadzenie w życie koncepcji, strażacy działający przy OSP musieliby otrzymać odpowiednie szkolenie, bowiem first responder to osoba, która podtrzymuje akcje życiowe osoby poszkodowanej aż do przybycia lekarzy i specjalistów. Zanim to jednak nastąpi, strażacy znajdują inne obszary, w których mogą przyczynić się dla lokalnych społeczności i nie tylko. W czasie trwania pandemii, strażacy prowadzą działalność na rzecz podniesienia świadomości społecznej na tematy związane z wirusem oraz szczepieniami, jednocześnie zachęcając to przyjmowania tychże szczepień organizując akcję pod hasłem #szczepimysię. 


Więcej o Ochotniczych Strażach Pożarnych pisaliśmy:


źródła: strona Związku OSP RP, Katarzyna Dzieniszewska-Naroska „Ochotnicze Straże Pożarne w służbie kultury lokalnej – wczoraj, dziś i jutro”, twitter.com

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wiedza ekspercka dla NGO

Aktualności

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki