Obserwacje

Dla kogo praca w organizacji

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Główną i najbardziej widoczną cechą sektora pozarządowego jest jego różnorodność. Profil działalności organizacji pozarządowych zahacza o wiele zagadnień społecznych, takich jak m.in. kultura, edukacja, nauka, ochrona zdrowia, wsparcie i aktywizacja lokalnych społeczności. Organizacje powoływane są po to, by jako pierwsze odpowiadać na aktualne potrzeby społeczne, jednocześnie pozostając w ciągłym, bezpośrednim kontakcie z beneficjentami swoich działań. Dlatego też szukając zatrudnienia warto zastanowić się nad rozpoczęciem pracy w trzecim sektorze. Nie będzie błędem stwierdzenie, iż każda para rąk na pokładzie jest pożądana.

Garść danych na temat pracy w NGO

Według raportu „Kondycja organizacji pozarządowych” z 2018 roku, aż 37% polskich organizacji zatrudnia stałych pracowników. W kolejnych 27% zdarzyło się zlecać pracę jednorazowo (bądź mniej regularnie). Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów w trzecim sektorze, oscylującą wokół 150 tysięcy widać, że popyt na pracę w sektorze jest wysoki. Bazując dalej na danych, z raportu wynika, że stałe zatrudnienie można najczęściej znaleźć w fundacjach, których roczny budżet wynosi bądź przekracza 100 tysięcy złotych. Jest to aż 72% takich organizacji. Jeżeli zaś chodzi o średnie zarobki – według danych z 2018 roku, wynoszą one około 3 000 zł. Różnice w płacach wynikają z budżetu organizacji, zasięgu działalności oraz położenia na terenie wiejskim bądź miejskim.

Jakie kompetencje?

W zależności od profilu prowadzonej przez organizację działalności, od pracowników wymaga się różnorodnych umiejętności. Możliwym jest określenie swego rodzaju rdzenia, tj. zestawu kompetencji, które przydadzą się w niemal każdym podmiocie, niezależne w czym się specjalizuje. Przykładowo są to umiejętności związane z zarządzaniem, bowiem każda organizacja potrzebuje osób, które obejmą stanowiska liderów. Niekoniecznie role te ograniczają się wyłącznie do obowiązków władz organizacji. Ważne są również umiejętności koordynowania i organizacji różnorakich imprez i innych wydarzeń tematycznych. 

Biorąc pod uwagę poziom digitalizacji codziennego życia, istotne są również umiejętności związane z obsługą social mediów i kreowaniem internetowego kontentu. Przy tym ważna będzie umiejętności robienia prostych grafik, obróbki graficznej zdjęć czy montowania filmików, jak również dbałość o spójną i przejrzystą identyfikacje wizualną. Mówiąc krótko – pożądane są umiejętności związane z PR i marketingiem.

Cenioną umiejętnością jest również zarządzanie kapitałem ludzkim, które w połączeniu z charyzmą mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez organizację. Osoby wykazujące się wyżej wspomnianymi mogą przykładowo przewodniczyć projektom, skupionym na aktywizację ludzi bądź prowadzić wszelkiego rodzaju szkolenia i warsztaty. 

Wspomniane wyżej kompetencje nie dotyczyły sfery ściśle zawodowej, a bardziej indywidualnych predyspozycji, temperamentu czy charakteru danego potencjalnego pracownika. W organizacjach potrzebne są także osoby z konkretnych fachem w ręku. Chodzi tu przede wszystkim o pracowników administracji, prawników czy finansistów. Może i nie każda organizacja jest na tyle duża czy prowadzi profil działalności wymagający stałego zatrudnienia sekretarki czy prawnika, ale bywa, że jednak zmuszone są korzystać z ich usług. Podobnie z księgowością. Jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i jej przychody są relatywnie wysokie, księgowy na pełen etat to dobry pomysł.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także