header bg

Postępowanie upadłościowe

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Postępowanie upadłościowe dotyczy jedynie organizacji, które poza działalnością społeczną prowadzą także działalność gospodarczą. W związku z tym, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, te organizacje są traktowane przez administracje państwową podobnie, jak profesjonalni przedsiębiorcy. W związku z tym, takie stowarzyszenie lub fundacja, które prowadzi działalność gospodarczą, może ogłosić upadłość.

Upadłość może zostać ogłoszona przez organizację, która zaprzestała spłacać zaciągnięte długi, której majątek jest niewystarczający by zaspokoić wierzycieli lub nie ma perspektyw na odzyskanie zdolności płatniczej, ani na zwiększenie wartości posiadanego majątku.

Aby przeprowadzić upadłość należy wpierw stwierdzić, że problemy ze spłatą zobowiązań nie wynikają z przejściowych trudności, a są efektem trwałej utraty zdolności płatniczej, a jednocześnie część posiadanego majątku organizacji jest wystarczająca, by być w stanie pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Wniosek o upadłość jest wnoszony do sądu, który może orzec upadłość lub jej brak. Do wniesienia wniosku o upadłość uprawnieni są wierzyciele organizacji, zarząd, osoby uprawnione do reprezentacji oraz likwidator. Postępowanie jest prowadzone przez wydział gospodarczy właściwego sądu rejonowego. Właściwość terytorialną określa się na podstawie miejsca, w jakiej organizacja prowadzi swoją działalność gospodarczą. Wniosek powinien być wniesiony do sądu przez zarząd organizacji, nie później niż w przeciągu dwóch tygodni od momentu zaprzestania płacenia długów.

Wniosek o upadłość zawiera:

 • Nazwę organizacji,
 • Siedzibę organizacji,
 • Zasady reprezentacji organizacji,
 • Oznaczenie miejsca majątku organizacji,
 • Opisanie okoliczności uzasadniających wniosek,
 • Sprawozdanie finansowe,
 • Spis wierzycieli,
 • Spis dłużników względem organizacji,
 • Wykaz tytułów egzekucyjnych,
 • Wyciągi z KRS.
 • Oświadczenie o spłatach wierzytelności.

Ogłoszenie upadłości wiążę się dla organizacji z utratą możliwości zarządzania własnym majątkiem, nad którym piecze przejmuje syndyk masy upadłościowej. Masą upadłościową jest cały majątek organizacji. Zarząd organizacji jest zobowiązany do współpracy z syndykiem.

Zakończenie postępowania upadłościowego jest orzekane przez sąd w formie postanowienia, a następnie publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Źródło: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także