header bg

Porównanie Fundacji i Stowarzyszenia rejestrowego

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Poniżej prezentujemy porównanie stowarzyszenia rejestrowego oraz fundacji.

W celu głębszego zapoznania się z różnicami pomiędzy tymi dwoma, najczęstszymi i podstawowymi formami prawnymi dla organizacji pozarządowych – zapraszamy do czytania naszych, pozostałych tekstów.

 STOWARZYSZENIE REJESTROWEFUNDACJA
Założyciele/ CzłonkowieMinimum siedmiu założycieliWystępuje instytucja członkostwaFundator/założyciel – jeden lub wieluNie występuje instytucja członkostwa
WładzeWalne zebranie członków, Komisja Rewizyjna,ZarządZarząd, organ kontroli wewnętrznej jest nieobowiązkowy
CeleCel funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowego powinien być niezarobkowy, zgody z prawem oraz realny. Stowarzyszenie może wspierać własnych członków oraz może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.Cel funkcjonowania fundacji powinien być zgody z prawem,a jednocześnie społecznie lub gospodarczo użyteczny. Celpowinien być niezarobkowy, nie może polegać na wspieraniuczłonków władz fundacji, musi być osiągalny, a jednocześniepowinien umożliwiać prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnejdziałalności pożytku publicznego
BeneficjenciCzłonkowie organizacji oraz osoby spozaorganizacjiOsoby spoza organizacji
MajątekNie etapie tworzenia organizacji nie potrzebnyjest majątek.Fundacja jest wyposażona w majątek od fundatora, mogąna niego składać się pieniądze, ruchomości oraz nieruchomo-ści. Poza tym Fundacja może posiadać fundusz w wysokościmin. 1000,00 zł na działalność gospodarczą
Źródła finansowaniaDotacje od administracji centralnej, administracjisamorządowej, organizacji grantodawczych.Darowizny od osób fizycznych i osób prawnych,zbiórki publiczne, a także własna działalnośćgospodarcza i składki członkowskie.Dotacje od administracji centralnej, administracji samorządowej,organizacji grantodawczych. Darowizny od osób fizycznychi osób prawnych, zbiórki publiczne, a także własna działalnośćgospodarcza.
Podstawa prawnaUstawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawoo stowarzyszeniach(Dz. U. z 2018 r., poz. 210 t.j. ze zm.)Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(Dz. U. z 2017 r., poz. 1491 t.j. ze zm.)
źródło: opracowanie własne

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także