header bg

Jak zlikwidować fundację?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Drugą najczęściej wybieraną formą prawną stosowaną w świecie trzeciego sektora są fundacje. W skutek wzrostu zamożności samych Polaków, zwiększa się ilość powoływanych fundacji. Ten niezwykle pozytywny proces wiążę się jednak z pytaniami, przed którym prawdopodobnie kiedyś stanie większość Prezesów fundacji. Są to pytanie dotyczące zakończenia działalności organizacji. W jaki sposób przebiega postępowanie likwidacyjne? Jakie obowiązki wiążą likwidatora fundacji? Co zrobić z majątkiem fundacji? No i w końcu jakie dokumenty przekazać do sądu.

Według ustawy o fundacjach, niniejsza forma organizacji pozarządowych może być zlikwidowana w dwóch przewidzianych sytuacjach. Pierwszą jest wyczerpanie środków finansowych organizacji, a drugą – bardziej pożądaną – jest osiągnięcie celu, dla którego powstała organizacja.

Likwidacja fundacji formalnie powinna zacząć się od decyzji władz organizacji. Konkretny organ pełniący funkcje decyzyjne jest określony przez statut. Według ustawy mogą to być Fundator, Rada Fundatorów lub Zarząd. Niezależnie od tego, z którym organem macie do czynienia w swoim przypadku, powinien on uchwalić uchwałę o likwidacji fundacji. Proces uchwalania powinien być opisany w statucie. Następną, niezwykle ważną decyzją jest wybór likwidatora lub komisji likwidacyjnej. Ta decyzja także jest podejmowana w formie uchwały. Ostatnią niezbędną decyzją jest wybór przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji. Ta decyzja także jest podejmowana w formie uchwały.

Nieobowiązkowymi dla fundacji, ale z przyczyn dowodowych proponowanymi dokumentami są protokół z zebrania, w trakcie którego nastąpiły wyżej opisane głosowania. Częścią protokołu może być lista obecności.

Mając zebrane trzy, wyżej opisane uchwały, a także oświadczenie likwidatora o adresie do doręczeń, możecie przejść do kolejnego kroku, którym jest kompletowanie dokumentacji sądowej. Znajdziecie je na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Są to formularze:

  • KRS-Z61;
  • KRS-ZR;
  • KRS-ZK.

Formularz KRS-Z61 pełni funkcje pisma przewodniego i służy zgłoszeniu organizacji do likwidacji. Pozostałe dwa formularze są załącznikami, do pierwszego. Załącznik KRS-ZR jest przeznaczony zgłoszeniu osoby pełniącej funkcję likwidatora. Jako że na jednym wniosku można zgłosić maksymalnie jedną osobę, to w sytuacji komitetu likwidacyjnego należy zebrać liczbę wniosków odpowiadającą liczebności członków komitetu likwidacyjnego. Za pomocą załącznika KRS-ZK następuje wykreślenie zarządu fundacji. Obowiązki zarządu przejmuje likwidator.

Tak skompletowany wniosek celem likwidacji fundacji, może być złożony do wydziału KRS miejscowego sądu. Złożenie wniosku wiążę się z opłatą  sądową w wysokości 150,00 zł dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej, a także 350,00 zł dla fundacji prowadzących takową działalność.

Źródło: Ustawa o fundacjach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2167

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także