header bg

Finansowanie organizacji pozarządowych cz.I

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Źródłami majątku stowarzyszenia są składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna, praca społeczna członków oraz dotacje. Składki członkowskie nie wynikają z ustawowego obowiązku w związku z czym to ze statutu wynika, czy dana organizacja zobowiązuje swoich członków do płacenia składek członkowskich. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło majątku w stowarzyszeniach zwykłych, ponieważ nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. 

Stowarzyszenia rejestrowe, zwłaszcza te większe opierają swoją działalność o dotacje oraz granty, a czasem także w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą85. Fundacja może czerpać źródła na swoją działalność niezależnie od majątku początkowego przekazanego przez fundatora. Źródłami majątku mogą być zbiórki, loterie, spadki, zapisy, darowizny od osób fizycznych oraz mających swoje siedziby w Polsce osób prawnych. Fundacja także może prowadzić działalność gospodarczą.

W oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia rejestrowe mogą, z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować darowizny (dalej regulowane w art. 888 i n. Kodeksu Cywilnego), spadki oraz zapisy (dalej regulowane w księdze czwartej Kodeksu Cywilnego oraz w art. 627 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego). Stowarzyszenia rejestrowe, które posiadają status organizacji pożytku publicznego dodatkowo mogą otrzymywać darowizny na specjalnych zasadach określonych w art. 27 u.d.p.p.w. 

Umożliwia on coroczne przekazywanie przez podatników podatku dochodowego 1% swojego podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Na podstawie art. 13 ust. 2 u.g.n. organizacje pożytku publicznego mogą także otrzymywać darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Takie sytuacje mają jednak charakter incydentalny.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także