header bg

Czym są federacje?

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Federacje organizacji pozarządowych są podmiotami zrzeszającymi równe organizacje pozarządowe ze względu na wole organizacji członkowskich, a także zgodnie z charakterem organizacji. W Polsce najczęściej mamy do czynienia z federacjami branżowymi, terytorialnymi oraz jednolitymi. Federacje mogą być tworzone jedynie przez stowarzyszenia. Mimo tego, członkami federacji mogą być także pozostałe podmioty trzeciego sektora, w tym fundacje.

Najczęstszymi celami, które stawiają przed sobą federacje organizacji pozarządowych jest rzecznictwo w sprawach ważnych dla organizacji członkowskich, w tym lobbing na rzecz stanowienia prawa; świadczenie usług konsultingowych oraz wspierających dla organizacji członkowskich, a także wyznaczanie standardów funkcjonowania członków federacji; koordynacja działań organizacji o podobnym profilu działania.

Federacje branżowe łączą organizacje funkcjonujące w podobnym obszarze problemowych, podejmujące podobną tematykę. Federacje terytorialne łączą organizacje funkcjonujące na tym samym obszarze. Mogą to być organizacje lokalne, regionalne, wojewódzkie, jak i ogólnopolskie. Federacje jednolite, to takie, które skupiają organizacje o identycznych celach, standardach i modelach działania. Takimi organizacjami są przykładowo Polski Alarm Smogowy i Federacja Polskich Banków Żywności.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także