header bg

Czy połączenie fundacji jest możliwe?

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Połączenie dwóch fundacji w jedną jest przewidziane w art. 5 ust. 1 Ustawy o Fundacjach. Połączenie fundacji jest obok likwidacji oraz ogłoszenia upadłości jednym ze sposobów zakończenia działalności organizacji. Jednak by do tego doszło, statuty łączonych fundacji, murzą przewidywać możliwość zastosowania takiego rozwiązania. Połączenie fundacji może być pożądane, aby efektywniej realizować swoje cele statutowe. Dotyczy to zwłaszcza aktywności, które wymagają dużego nakładu czasu, ludzi oraz środków finansowych.

Technicznie rzecz ujmując, aby nastąpiło połączenie obydwóch fundacji muszą do tego zgodzić się organy zarządzające obydwoma organizacjami. Decyzja powinna mieć formę uchwały i przebiegać zgodnie ze sposobem procedowania określonym w statusie każdej z fundacji.

Połączenie fundacji de facto oznacza likwidacje wcześniej istniejących organizacji i powołanie nowej fundacji, na nowo zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Natomiast jeżeli nastąpił proces swoistego „przejęcia” jednej fundacji przez drugą, to przedstawiciele organizacji przejmowanej są zobowiązani, aby dostarczyć do sądu rejestrowego wnioski: KRS-X2 (wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS), a także KRS-ZS (wniosek o połączenie, podział, przekształcenie). Fundacja przejmująca musi złożyć wniosek KRS-Z20 (wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS). Majątek, zobowiązania oraz wierzytelności fundacji przejmowanej przechodzą na własność fundacji przejmującej.

Źródło: Ustawa o fundacjach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2167

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także