header bg

Czy da się założyć stowarzyszenie międzynarodowe?

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Według definicji wprowadzonej przez Organizacje Narodów Zjednoczonych stowarzyszeniem międzynarodowym jest organizacja pozarządowa, która działa na poziomie regionalnym i jest poświęcona współpracy międzynarodowej w ramach określonej ściśle specjalizacji. 

Od zwykłych stowarzyszeń różni się tym, że członkowie jakiego stowarzyszenia międzynarodowego są obywatelami różnych państw. Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach umożliwia także tworzenie na terytorium państwa polskiego stowarzyszeń międzynarodowych. Stowarzyszeniami międzynarodowymi są podmioty, których członkami założycielami są osoby fizyczne posiadające obywatelstwo co najmniej dwóch różnych państw, ale mających miejsce zamieszkania na terenie Polski. Wynika z tego, że stowarzyszenia których członkowie są cudzoziemcami mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej lub za granicą nie muszą być uznane za stowarzyszenia międzynarodowe.

Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach w artykule 22 umożliwia tworzenie Związków Stowarzyszeń. Minimalna liczba organizacji niezbędnych do powołania Związku, to trzy stowarzyszenia. Warto dodać, że do związków stowarzyszeń mogą przynależeć także inne organizacje, w tym nawet organizacje posiadające cele zarobkowe. Te jednak mogą cieszyć się statusem członków wspierających.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także