Komunikaty

Zainteresowani polskim sektorem pozarządowym dyskutowali na temat perspektyw rozwoju i wyzwań w obszarze NGO.

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Pod koniec listopada Narodowy Instytut Wolności zorganizował już czwartą edycję konferencji urodzinowej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była zmieniająca się rzeczywistość i wyzwania jakie stoją przed polskim sektorem pozarządowym.

Wydarzenie otworzył swoim wystąpieniem Profesor Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

„Obowiązkiem Państwa jest stworzenie systemu wsparcia dla obywateli, którzy chcą być aktywni, zgodnie z zasadą pomocniczości zawartą w polskiej konstytucji, a także zgodnie z podstawowym rozumieniem funkcjonowania demokracji, której bez aktywności obywatelskiej po prostu nie ma. Taka demokracja staje się wówczas fasadowa, raczej pełna wad i problemów niż rozwiązywania problemów” – powiedział prof. Piotr Gliński.

Po kliknięciu TUTAJ możliwe będzie obejrzenie transmisji z wydarzenia.

Nagrodzono laureatów w konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki społeczeństwa obywatelskiego. Zwycięzców wyłoniła 12-osobowa Kapituła Konkursu, której przewodniczył Dyrektor NIW-CRSO, Wojciech Kaczmarczyk. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Podczas debaty głównej w której udział wzięli m.in. Piotr Mazurek (Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera) Łukasz Samborski (Rada Działalności Pożytku Publicznego) i Karol Handzel (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej) rozmawiano o szansach i zagrożeniach dla sektora obywatelskiego po kryzysie. 

Zaprezentowano również raport „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”. Badanie miało na celu zdobycie informacji o wpływie na finansowanie organizacji pozarządowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii COVID-19, gdzie miało miejsce dużo nieplanowanych wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów do budżetu.

Dwanaście paneli obejmowało takie tematy jak kierunki rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce, praca trzeciego sektora na rzecz seniorów w czasie pandemii koronawirusa, rozwój wspólnot lokalnych czy uniwersytety ludowe. Dyskutowano także o perspektywach projektów społecznych wspierających Polaków za wschodnią granicą.

Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło kilkudziesięciu ekspertów i około 500 widzów (stacjonarnie i online).

NIW-CRSO już od czterech lat wspiera organizacje pozarządowe w Polsce, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także