Bez kategorii

Przeciw politycznej interwencji w EKES. Węgrzy zabierają głos

icon
icon
5 minut
Udostępnij

W obronie dr Tymoteusza Zycha stanęli europosłowie Fideszu, którzy przyłączyli się do listu wystosowanego przez węgierski Center for Fundamental Rights.

Sprawa politycznej interwencji w EKES pozostaje nadal aktualna. Niedawno informowaliśmy Państwa o liście podpisanym przez 26 europosłów, którzy wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec próby usunięcia Tymoteusza Zycha z Grupy „Różnorodność Europy”. Sprawa odbija się echem także na szczeblu międzynarodowym, a głos zabierają kolejni europosłowie.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) to jeden z organów doradczych i opiniodawczych Unii Europejskiej. Zasiadają w nim przedstawiciele organizacji społecznych i szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z nich jest dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. 

Dr Tymoteusz Zych reprezentuje polskie organizacje pozarządowe w Grupie „Różnorodność Europy”. Jest to jedna z trzech grup, w ramach których funkcjonuje Komitet. Członkowie tej grupy wywodzą się z bardzo różnych środowisk, tak aby w pełni reprezentowali europejskie organizacje pozarządowe i odzwierciedlali europejską różnorodność podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Tym bardziej paradoksalny wydaje się to, co usiłują przeforsować lewicowi posłowie.

Europosłowie skupieni wokół grupy intergrupy LGBTI wystosowali do Prezydium III grupy EKES list, w którym domagają się zablokowania prac dr Tymoteusza Zycha w EKES. Swoje stanowisko argumentują kwestiami dot. światopoglądu wiceprezesa KIPR. Zzarzucają mu np. działalność w organizacji nieprzestrzegającej praw człowieka, co zdecydowanie mija się z prawdą.W obronie reprezentanta stanęli europosłowie, którzy także wystosowali do prezydium EKES list. 

Sprawą zainteresowały się także NGO zza granicy. Organizacja Center for Fundamental Rights zabrała głos w tej sprawie i wystosowała list do prezydium Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, pod którym podpisało się kilkunastu węgierskich europosłów.

Rola EKES-u powinna polegać na reprezentowaniu różnych grup i punktów widzenia. Wolność wypowiedzi jest podstawowym prawem nie tylko zapisanym w traktatach UE, ale bez niej nie byłoby również żadnego demokratycznego systemu politycznego. Obawiamy się, że poprawność polityczna i dogmatyczny sposób myślenia, który wiąże się z tym podstawowym prawem, stają się coraz bardziej powszechne również w Europie, uniemożliwiając prowadzenie prawdziwego dialogu pod pozorem neutralności.

Sygnatariusze listu są przekonani, że Unia Europejska musi podjąć zdecydowane działania przeciwko poprawności politycznej, ponieważ stworzyłaby ona monopol na opinię i wyeliminowała pluralizm opinii i środowisk politycznych, które mają inny punkt widzenia niż główne tendencje polityczne.

Jako sygnatariusze tego listu stanowczo potępiamy próbę tego wykluczenia, a ponieważ liberałowie zawsze spierają się o znaczenie dialogu i wzajemnego zrozumienia, wykluczanie innych nie powinno i nie może być tolerowane. 

– tak o próbie wykluczenia dr. Zycha wypowiadają się europosłowie i przedstawiciele Center for Fundamental Rights.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu. 

Budapest, 8 March, 2021

Dear President and Vice-Presidents,

On behalf of the Center for Fundamental Rights, a Budapest-based Christian conservative research institute for legal analysis, we would like to express our sincere concerns over the attempt of some Members of the „so called” LGBTTI Intergroup to exert political pressure on the nomination of dr. Tymoteusz Zych as Member of the European and Social Committee (EESC).

The role of the EESC should be to represent diverse groups and point of views. Freedom of expression is a fundamental right not only enshrined in the EU Treaties, but without it there could be no democratic political system at all. We are concerned that political correctness and the dogmatic way of thinking that attaches to this fundamental right are becoming more and more prevalent in Europe as well, making it impossible to have a real dialogue under the guise of neutrality.

We are convinced that the European Union must take firm action against political correctness, because it would create an opinion-monopoly; eliminate pluralism of opinion and political communities that have different point of view from mainstream political tendencies. The article 300 section 4 of the Treaty on the Functioning of European Union states that „the members of the Economic and Social Committee and of the Committee of the Regions shall not be bound by any mandatory instructions. They shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union’s general interest”.

We ask you to stand firmly in defense of this basic idea of EESC: that members can have different views, which should be subject to substantial discussion. We strongly believe that democratic society needs dialogue, not exclusion. Attempt to exert any level of political pressure in order exclude representative of Polish Federation of NGOs (Konfederacja Organizacji Pozarzadowych Rzeczypospolitej) from the Diversity Europe Group is unacceptable and contrary to the procedural rules of the functioning of the European Union.

As the signatories of this letter, we strongly condemn the attempt of this exclusion and since Liberals always argue about the importance of dialogue and understanding of each other, by their own standards the exclusion of others should and must not be tolerated.

Your sincerely,

Miklós Szánthó – Director

István Kovács – Strategic Director

Andrea Bocskor (MEP)Kinga Gál (MEP)
Andor Deli (MEP)Lívia Járóka (MEP)
Tamás Deutsch (MEP)Edina Tóth (MEP)
Ádám Kósa (MEP)László Trócsányi (MEP)
András Gyürk (MEP)Balázs Hidvéghi (MEP)
Enikő Győri (MEP)Ernő Schaller–Baross (MEP)

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także