Autorzy

icon

Aleksandra Siwek

Studentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działaczka społeczna z kilkuletnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych. Dwukrotnie powołana przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Profesora Piotra Glińskiego do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszego w historii Polski organu dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi, gdzie przewodniczyła Zespołowi ds. Edukacji, Wychowania i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowała polską młodzież na wielu konferencjach międzynarodowych, między innymi w Bardejowie na Słowacji, Tokaju, Turynie, Wiedniu, Strasburgu, Hadze i Amsterdamie. W Polsce współorganizowała największą konferencję młodzieżowych rad w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współpracowała z takimi podmiotami jak Fundacja Służba Niepodległej, KPMG Poland, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy Instytut Myśli Schumana. Angażuje się w prace Krajowej Grupy Roboczej UE ds. dialogu młodzieży.

Publikacje