Bez kategorii

Zaproszenie na spotkanie otwarte dolnośląskich NGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego. 

Wydarzenie organizowane jest w porozumieniu i we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Ogólnopolską Federacją Organizacji Samorządowych OFOP, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM, Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR oraz partnerami regionalnymi: Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO, Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) w godzinach 17:00-20:00 na platformie ZOOM. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem:

https://forms.gle/RHhb5VwzMcSwizQP9

Zgłoszenia można dosyłać do 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową dzień przed spotkaniem (27 kwietnia 2021 r.), zatem wypełnienie wyżej wspomnianego formularza jest niezbędne.

Czego można spodziewać się na spotkaniu?

  1. Powitanie i otwarcie spotkania

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS

– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

– Maria Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

– Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP

  1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. 

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej 

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

  1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.

Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

– Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej

– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

  1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

  1. Nie takie straszne RODO.

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej 

Moderatorem spotkania będzie Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zmiany w sprawozdawczości na horyzoncie

Aktualności

Relacja z uninej konferencji poświęconej Prawom Dziecka