Bez kategorii

Zaproszenie na spotkanie otwarte dolnośląskich NGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego. 

Wydarzenie organizowane jest w porozumieniu i we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Ogólnopolską Federacją Organizacji Samorządowych OFOP, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM, Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR oraz partnerami regionalnymi: Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO, Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) w godzinach 17:00-20:00 na platformie ZOOM. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem:

https://forms.gle/RHhb5VwzMcSwizQP9

Zgłoszenia można dosyłać do 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową dzień przed spotkaniem (27 kwietnia 2021 r.), zatem wypełnienie wyżej wspomnianego formularza jest niezbędne.

Czego można spodziewać się na spotkaniu?

  1. Powitanie i otwarcie spotkania

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS

– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

– Maria Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

– Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP

  1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. 

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej 

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

  1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.

Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

– Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej

– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

  1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

  1. Nie takie straszne RODO.

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej 

Moderatorem spotkania będzie Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak TERAZ pomagać Ukrainie? Relacja korespondenta wojennego

Aktualności

Potrzeba dialogu

Aktualności

Fundacja Pełna Życia niesie pomoc osobom niepełnosprawnym

Subscribe to our newsletter