Luźne tematy

Fundacja FRSE dba o rozwój technologiczny

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Mobilne Centrum Edukacyjne powstałe z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu edukacji służy rozpowszechnianiu wiedzy na temat nowoczesnych technologii. EduTruck ma promować inicjatywy organizowane przez FRSE oraz umożliwiać uczniom zapoznanie się z nowinkami technicznymi. Ciężarówka jeździ od 2018 roku i teraz po przerwie spowodowanej sytuacją w kraju, znów wyruszył w trasę.

Czym jest MCE?

Mobilny Centrum Edukacyjne to nowoczesna przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego ucznia oraz nauczyciela. Wyposażone jest w nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt służący przy przeprowadzaniu warsztatów, szkoleń i lekcji. Działalność MCE skupia się przede wszystkim na podnoszeniu kompetencji w dziedzinach związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) wśród osób, które zawodowo kształcą i upowszechniają naukę.

źródło: frse.org.pl

Cele Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Najważniejszym założeniem MCE jest rozpowszechnianiu wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystania w procesie edukacji. Ciężarówka ma dotrzeć szczególnie do niedużych miejscowości, w których mogą pojawiać się problemy z dostępem do internetu czy odpowiedniego sprzętu multimedialnego. Zajęcia promują dziedziny takie jak informatyka, robotyka, elektronika czy programowanie.

źródło: frse.org.pl

Ponadto MCE ma promować programy takie jak Erasmus+ czy eTwinning, w ramach których możliwa była realizacja tysięcy projektów edukacyjnych. Organizatorzy inicjatywy wraz z wyspecjalizowaną kadrą przeprowadzają warsztaty i webinaria na temat powyższych projektów. W ramach MCE nauczyciele oraz dyrektorzy mają okazję zapoznania się z tematyką projektów, dowiadują się jak brać w nich udział. Warsztaty dla kadry nauczycielskiej otwierają przed nimi nowe możliwości realizowania programu nauczania. Stanowią inspirację do wdrażania w życie nowych pomysłów odnośnie prowadzenia zajęć. Przykładowo: łączenie aktywności fizycznej z nauką czy użycie do nauki narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

O Fundacji

Już od ponad 25 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje całe spektrum projektów, propagujących szeroką gamę dziedzin naukowych. Jej działalność nie oscyluje jedynie na inicjatywach lokalnych- FRSE funkcjonuje na skalę europejską. Fundacja zajmuje się obecnie koordynacją programów i inicjatyw takich jak: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, European Language Label, WorldSkills i EPALE. Oprócz zarządzania programami, w zakres działań Fundacji wchodzi także organizacja eventów o charakterze edukacyjnym. Ze względu na wieloletnie doświadczenie, Fundacji powierzono funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014 – 2020.

źródła:

https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/Regulamin-MCE-pop.pdf

Mobilne Centrum Edukacyjne ruszyło w Polskę!

https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/mobilne-centrum-edukacyjne/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zgłoś się do nagrody!

Aktualności

Czy nasi rodacy z dawnych Kresów zapominają o polskości?

Subscribe to our newsletter