Felieton

Ruszyła II edycja Szkoły Liderów

icon
icon
6 minut
Udostępnij

W ostatnim czasie, jak dowiadujemy się z strony Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, ruszała już II edycja Szkoły Liderów z programu Administracja pod kontrolą. Jest to program szkoleniowy przygotowany z myślą o studentach wiążących swoją przyszłość z szeroko pojętym sektorem administracyjnym. Więcej na temat kolejnej edycji tego projektu w felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Administracja pod kontrolą to projekt mający na celu upowszechnianie szeroko rozumianej działalności strażniczej, monitorowania zjawisk ksenofobicznych oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Program ten przebiega pod hasłem „Społeczna kontrola samorządów – bezpośrednia władza w Twoich rękach”.  Sam projekt zaś składa się z trzech filarów: Szkoły Liderów, Spotkań Lokalnych, Działalności on-line. Szkoła Liderów to przede wszystkim propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Projekt ten oferuje bogatą tematykę zajęć m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia, co jest nie często spotykane w tym podobnych projektach. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej. Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. 

Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach, a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie projektu. 

W ubiegłym roku Fundacja przeprowadziła pilotażową edycję programu, w ramach której przeszkolili 20 osób w ramach Szkoły Liderów, przeprowadzili 5 spotkań lokalnych, w których udział wzięło 245 osób, zorganizowali ogólnopolski kongres #PODKONTROLA2020, zbudowali bazę wiedzy z materiałami dostępnymi do pobrania. Wszystko to robi bardzo duże wrażenie i oby jak najwięcej nowych przedsięwzięć było realizowanych, gdyż wnoszą bardzo dużo na rzecz społeczeństwa.

Podczas wydarzeń organizowanych przez nich spotkań były takie znamienite osoby jak: Min. Barbara Socha –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Prof. Zbigniew Cieślak – Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Mec. Paweł Budrewicz – Prezes Zarządu “Lubię Miasto”, Ekspert ds. wolności gospodarczej w Centrum im. Adama Smitha, Jan Śpiewak – Przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energia Miast. Socjolog. Publicysta,  Przemysław Wipler – prawnik, polityk, poseł na Sejm VII kadencji.

Na temat I edycji programu wypowiedziało się już sporo osób polecających ten program, a o to dwie przykładowe opinie:

“Szkoła Liderów miała kilka zalet. Z jednej strony ciekawi prelegenci, którzy w większości przekazywali swoją wiedzę w sposób klarowny i przystępny dla słuchacza, z drugiej program mentorski, który, dzięki pracy w małych grupach, dawał możliwość na indywidualne podejście, a po trzecie uczestnicy, których udało się poznać, wymienić z nimi doświadczeniami i pomysłami na dalszą działalność Każdemu, kto chociaż interesuje się administracją publiczną, z czystym sumieniem mogę polecić Szkołę Liderów APK.” – Mateusz Stanaszek, Absolwent Szkoły Liderów APK

“Projekt Administracja pod kontrolą polecam każdemu zainteresowanemu funkcjonowaniem administracji publicznej oraz tym, którym zależy na ulepszaniu tej sfery życia publicznego. Program pozwala dostrzec, gdzie w działaniu administracji publicznej dochodzi do nadużyć, a następnie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do zareagowania. Rozbudowany program mentoringowy umożliwił nam stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, pod okiem doświadczonych Mentorów. Zajęcia przepełnione wartościowymi rozmowami oraz wymianą poglądów i doświadczeń stanowiły wielką inspirację do dalszych działań na rzecz dobrej administracji. Ponadto, w ramach projektu stworzono bardzo funkcjonalne narzędzia internetowe, dzięki którym społeczna kontrola administracji staje się przystępniejsza. ” – Natalia Kaczmarek, Absolwentka Szkoły Liderów APK

Projekt jest nastawiony na osoby: zaangażowane lokalnie, zainteresowane działalnością kontrolną i strażniczą, aktywistów i członków organizacji pozarządowych, zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji. Więc jeśli wyżej wymienione spełniasz choć w połowie ten projekt jest dla ciebie i polecałbym spróbowania w nim sił. Warto wiedzieć, iż udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów.  W tym roku do udziału w Programie przewidziany jest dla 40 osób. 

Dla zainteresowanych przedstawiam terminy zjazdów II edycji Szkoły Liderów:

1.         16-18 kwietnia 2021

2.         21-23 maja 2021

3.         16-18 czerwca 2021

4.         17-19 września 2021

5.         15-17 października 2021

6.         12-14 listopada 2021

Aby wziąć w niej udział zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych, do 9 lutego 2021 roku. Z swojej strony zachęcam do spróbowania swoich sił w tej inicjatywie szczególnie gdy wnosi dużo merytorycznej wiedzy, przekazywanej przez doświadczone w tym zakresie osoby zaś sami zainteresowani muszą się tylko zgłosić.  W zamian otrzymując bogatą wiedzę przydatną w ich dalszej działalności.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

Strona główna

screen YT/Administracja pod kontrolą

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także