Felieton

Św. Brat Albert na pomoc potrzebującym

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta już od 39 lat prowadzi działalność dobroczynną na rzecz pomocy osobom ubogim i bezdomnym. Co roku organizowane są otwarte Wigilie dla potrzebujących, niestety w tym z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie jest to możliwe. Nie zniechęca to jednak członków Towarzystwa do dalszej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z historią oraz innymi inicjatywami podejmowanymi przez Towarzystwo.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta to organizacja pożytku publicznego, która funkcjonuje od 1981 roku i odtąd niesie pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Działalność Towarzystwa skupia się wokół pracy socjalnej, zakładaniu schronisk i przytulisk dla potrzebujących, prowadzeniu kuchni i wydawaniu posiłków, działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Organizacja zrzesza aż 2300 członków w 64 kołach. W ramach każdego koła dąży się do stworzenia kolejnej placówki noclegowo – opiekuńczej. Obecnie w ramach Towarzystwa powstało aż 170 placówek pobytowych, tj. schronisk, noclegowni, domów dla matek z dziećmi, domów dziecka, hospicjów, domów pomocy społecznej. Również w okresie świątecznych Towarzystwo nie zwalnia tempa. Placówki w całej Polsce organizują akcje charytatywne skierowane na pomoc bliźnim w potrzebie.

Wyślij Życzenia Bliźniemu Swemu

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wraz z Fundacją Bliźniemu Swemu zorganizowało akcję, w ramach której każdy wspierający otrzyma kartę świąteczną, zaprojektowaną przez Rafała Olbińskiego. Wystarczy wpłacić dowolny datek na stronie okruszek.org.pl, a organizatorzy w podzięce wyślą świąteczną kartkę. Jest możliwość zaadresowania kartki bezpośrednio dla bliskich z dopiskiem, że wzięto udział w akcji dobroczynnej. Może to być miła odmiana od życzeń wirtualnych. Wszystkie datki zgromadzone w ramach akcji przeznaczone będą na rzecz podopiecznych Towarzystwa.

Więcej o Okruszku

Okruszek to ogólnopolska akcja charytatywna a jednocześnie internetowe narzędzie fundraisingu. W ramach Okruszka prowadzona jest ciągła zbiórka funduszy, przeznaczonych na wsparcie dzieci, chorych i bezdomnych. Prowadzone są przeróżne inicjatywy, takie jak koncerty czy aukcje dzieł sztuki, w celu krzewienia idei pomocy potrzebującym. Datki z Okruszka trafiają bezpośrednio do trzech placówek prowadzonych przez Towarzystwo, tj. do Domu Dziecka „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim oraz do Szkoły Podstawowej w Tapinie.

Dorzuć się do Wigilii

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w tym roku zorganizowało zbiórkę pieniędzy na organizację tegorocznej Wigilii, tak aby wielu utrudnień wynikłych z powodu epidemii, nie uniemożliwiło całkowicie cieszenia się ze Świąt Bożego Narodzenia.

źródło: facebook.com, strona Schroniska św. Brata Alberta Dla Bezdomnych Kobiet

Wigilia na wynos

Pandemia uniemożliwiła organizację corocznych Wigilii dla potrzebujących, otwartych na każdego, kto nie ma możliwości świętowania ze względu na trudną sytuację życiową. To jednak nie powstrzymuje Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz jego wolontariuszy i innych zaangażowanych podmiotów do niesienia pomocy bliźnim. Tegoroczna Wigilia nie będzie spędzana, w tak licznym jak zazwyczaj gronie, ale nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. Towarzystwo zapewni potrzebującym ciepłe posiłki na wynos, tak, aby jak najbardziej zminimalizować prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem.

Po gdańskich ulicach jeździ Autobus SOS -pomoc, rozwożący ciepłą zupę na wynos. Wigilie będą odbywały się w dużo mniejszych gronach, jedynie dla mieszkańców ośrodków pomocy, A Autobus dotrze z paczkami i ciepłymi posiłkami do osób żyjących na ulicy. 

Talerz Miłosierdzia

W ramach akcji Talerz Miłosierdzia, osoby, które wpłacą min. 20 zł otrzymają wyjątkowy, zaprojektowany specjalnie na potrzeby akcji, pamiątkowy talerz wyprodukowany przez zakłady Ćmielów. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych Towarzystwa Pomocy, tj. poprawianie sytuacji życiowej osób potrzebujących i bezdomnych. Ogólnopolska akcja, ponownie przeprowadzana w partnerstwie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacji Bliźniemu Swemu, służy również uwrażliwieniu społeczeństwa na problem ubóstwa i bezdomności w Polsce. Talerz Miłosierdzia ma zachęcić do czynnej pomocy osobom, które w wyniku wydarzeń losowych znalazły się w tak trudnej sytuacji. 

Źródła:

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26566698,swieta-inne-niz-do-tej-pory-ale-nik-nie-zostanie-bez-wsparcia.html

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26609578,w-tym-roku-nie-odbeda-sie-duze-wigilie-dla-osob-w-kryzysie-bezdomnosci.html

http://www.blizniemuswemu.pl/talerz-miloscierdzia/

Częste pytania (FAQ)

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Grant na zdrowie

Aktualności

Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam otwiera nowy Dom Pomocy.