Felieton

Wiejska tradycja działalności obywatelskiej #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje kobiece działające na terenach wiejskich, których celem była aktywizacja społeczności wiejskich, działania na rzecz promowania kultury ludowej, ochrony zdrowia, organizowanie aktywności dla dzieci i promowanie przedsiębiorczości u dorosłych. Do 29 listopada 2018 roku KGW były podmiotami podlegającymi kółkom rolniczym, działając na podstawie Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Natomiast po tej dacie, KGP doczekały się oddzielnej Ustawy o kołach gospodyń wiejskich, dzięki której Koła mają oddzielną osobowość prawną i wpisywane są do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Według danych z połowy 2020 roku, w rejestrze widniało ponad 9000 Kół.

KGW Błękitna Radunia w Juszkowie bierze udział w Narodowym Programie Szczepień organizując piknik integracyjny, ponadto zajmuje się organizacją bądź współorganizacją oraz oprawą lokalnych wydarzeń (np. dożynek, festynów). Na swoim profilu na facebooku publikują relacje z wszystkich swoich działań.

KGW Fajne Babki z Józefowa zajmują się organizacją wydarzeń promujących kulturę i tradycję ludową kujaw poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych, koncertów muzycznych, degustacji potraw.

Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna działa we wsi Pińczata w województwie kujawsko-pomorskim, zajmują się organizacją warsztatów rękodzielnicze, festynów, dożynek, w czasie pandemii organizują akcje szczepień, towarzyszą organizacji pielgrzymek i obchodów świąt kościelnych.

Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich sięga wielu lat wstecz i udowadnia, że nawet mając niewiele zasobów czy możliwości – chcieć znaczy móc. Wiejskie kobiety od wielu pokoleń starają się animować i aktywizować życie społeczne na wsi. Mimo, że ich starania mogą się komuś wydać niewielkie, dla ich lokalnych miejscowości są bohaterkami. Pokazują innym, że niewiele potrzeba, aby zrobić coś dobrego, a nawet niewielkie dożynki mogą stać się przedmiotem rodzinnych opowieści na lata.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Duchowość w życiu człowieka – spotkanie już 30 grudnia

Aktualności

Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie otwarte dolnośląskich NGO