Felieton

Wiejska tradycja działalności obywatelskiej #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje kobiece działające na terenach wiejskich, których celem była aktywizacja społeczności wiejskich, działania na rzecz promowania kultury ludowej, ochrony zdrowia, organizowanie aktywności dla dzieci i promowanie przedsiębiorczości u dorosłych. Do 29 listopada 2018 roku KGW były podmiotami podlegającymi kółkom rolniczym, działając na podstawie Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Natomiast po tej dacie, KGP doczekały się oddzielnej Ustawy o kołach gospodyń wiejskich, dzięki której Koła mają oddzielną osobowość prawną i wpisywane są do Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Według danych z połowy 2020 roku, w rejestrze widniało ponad 9000 Kół.

KGW Błękitna Radunia w Juszkowie bierze udział w Narodowym Programie Szczepień organizując piknik integracyjny, ponadto zajmuje się organizacją bądź współorganizacją oraz oprawą lokalnych wydarzeń (np. dożynek, festynów). Na swoim profilu na facebooku publikują relacje z wszystkich swoich działań.

KGW Fajne Babki z Józefowa zajmują się organizacją wydarzeń promujących kulturę i tradycję ludową kujaw poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych, koncertów muzycznych, degustacji potraw.

Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna działa we wsi Pińczata w województwie kujawsko-pomorskim, zajmują się organizacją warsztatów rękodzielnicze, festynów, dożynek, w czasie pandemii organizują akcje szczepień, towarzyszą organizacji pielgrzymek i obchodów świąt kościelnych.

Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich sięga wielu lat wstecz i udowadnia, że nawet mając niewiele zasobów czy możliwości – chcieć znaczy móc. Wiejskie kobiety od wielu pokoleń starają się animować i aktywizować życie społeczne na wsi. Mimo, że ich starania mogą się komuś wydać niewielkie, dla ich lokalnych miejscowości są bohaterkami. Pokazują innym, że niewiele potrzeba, aby zrobić coś dobrego, a nawet niewielkie dożynki mogą stać się przedmiotem rodzinnych opowieści na lata.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zaadoptuj wirtualnie dziecko Fundacji Odzyskać Radość

Aktualności

Polskie organizacje charytatywne odbudowują Bejrut

Subscribe to our newsletter