Nabór do Komitetu Monitorującego

Nabór – Komitet Monitorujący FERS

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FERS).

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 31 października 2022 r. (poniedziałek) do 12:00 na adres e-mail:sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  wpisując w tytule ZGŁOSZENIE DO KM FERS.

Nabór obejmuje wybór 12 organizacji pozarządowych do składu KM FERS.

Co to jest FERS?

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 

Budżet całego Programu: 21,9 mld zł, wkład UE: 18,5 mld zł.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wolność po polsku – wyniki naboru

Aktualności

Słów kilka o Uczniowskich Klubach Sportowych