Grant

Europejska Fundacja Młodzieży przyznaje fundusze na międzynarodowe działania młodzieżowych NGOsów

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Co dwa lata Europejska Fundacja Młodzieży przyznaje granty w wysokości od 10 do 50 tys. euro rocznie, 1 października 2020 r. mija termin przyjmowania wniosków. Granty są dostępne wyłącznie dla międzynarodowych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Projekty finansowane przez Fundację mają wspierać działania młodzieży europejskiej na rzecz współpracy międzynarodowej.

źródło:

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

Kilka słów o fundacji

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana w 1972 r. przez Radę Europy. Jej celem jest finansowe wsparcie międzynarodowych działań młodzieżowych NGOsów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działania wspierane przez EYF mają promować prawa człowieka, tolerancję oraz samodzielność. Od ponad 40 lat program rozwija współpracę międzynarodową, aby móc efektywnie funkcjonować w zróżnicowanych społecznościach. Każdego roku EYF przyznaje ok 3 miliony euro na realizację projektów młodzieżowych.

Kto może wnioskować?

Działania EYF skupiają się na wsparciu i rozwoju działalności młodzieżowych, dlatego też podmioty mające możliwość złożenia wniosku to:

  • międzynarodowe młodzieżowe NGOsy (partycypacja min. 7 państw członkowskich)
  • sieci międzynarodowych młodzieżowych NGOsów (partycypacja min. 7 państw członkowskich)
  • regionalne sieci młodzieżowych NGOsów (partycypacja 4-6 państw członkowskich)
  • krajowe oraz lokalne młodzieżowe NGOsy (siedziba w danym państwie członkowskim)

Typy grantów

Na stronie EYF wyróżniono cztery typy finansowanych działań, są to granty na roczny plan pracy (max. 50 tys. euro), granty strukturalne (max. 25 tys. euro), jednorazowe granty strukturalne oraz projekty pilotażowe (w obu max. 10 tys. euro). W planie rocznym istotne są działania międzynarodowe, w tym znalezienie dodatkowych sponsorów, opracowanie kampanii promocyjnej, stworzenie strony internetowej, tworzenie publikacji itp. Fundacja jest w stanie pokryć jedynie 2/3 kosztów. Finansowanie grantów strukturalnych to pokrycie kosztów administracyjnych młodzieżowych NGOsów zaangażowanych w działalność międzynarodową. Projekty pilotażowe mają być odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności i z zasady są lokalne. Grant pokrywa 80% poniesionych kosztów.

Informacje o wnioskach 

1 października 2020 r. mija termin składania wniosków na projekty, które: odbywać się będą pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2021 r., posiadają plany pracy na następny rok, dotyczą jednorazowych grantów strukturalnych. Wysokość świadczenia wynosi 25 tys. euro rocznie, natomiast maksymalny czas przyjmowania świadczeń wynosi dwa lata.

Aby złożyć wniosek, każda organizacja musi być zarejestrowana w systemie EYF. Wiąże się to z podaniem szczegółowych informacji na temat celów organizacji, jej członków, struktury, partnerów, a także danych osobowych członków zarządu. Możliwe, że wymagane będzie dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających wszystkie powyższe informacje. Zanim organizacja przystąpi do procesu rejestracji musi sobie odpowiedzieć, czy spełnia wszystkie wymagane warunki. Czy jest pozarządową organizacją non-profit, czy ma własny statut, czy w jej działaniach uczestniczą wyłącznie osoby od 15 do 30 roku życia, czy to osoby młode podejmują wszystkie istotne decyzje związane z realizacją projektów, czy działa zgodnie z wartościami wyznawanymi przez Radę Europy.

Aby nie przegapić żadnych ważnych terminów, przejdź do kalendarza aktywiusz.pl

Kalendarz

źródła:

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

,

https://rm.coe.int/eyf-leaflet-2018/16808aeee2

,

https://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Archipelag Polskości – wywiad z Wioletą Kamińską

Aktualności

Centrum Kultury Polskiej w dawnym Stanisławowie na Ukrainie

Aktualności

Archipelag Polskości 2023 [RELACJA]