Felieton

Wychowują kierownicze kadry Polski. O kim mowa?

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Niedawno na łamach aktywiusz.pl zaprezentowany został jeden z programów Fundacji Republikańskiej tj. „Szkoła Liderów – Z pasja na rynku pracy” skierowany do młodych ludzi. Niemniej warto jest szerzej przytoczyć profil tej organizacji i określić przedmiot jej działania. Ze względu na wyznawane wartości Republikanie robią wiele dobrego dla narodu oraz państwa. Przede wszystkim wychowują elity, które następnie są kierownikami naszego kraju – dla aktywiusz.pl w felietonie pisze Tomasz Bojanowski.

Fundacja określana jest mianem konserwatywnego think-tanku. Na polskiej scenie politycznej jest wiele podmiotów, które można nazywać podobnie m.in. Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Koliber, Instytut Pileckiego czy Ośrodek Analiz Cegielskiego. Niemniej jednak to Fundacja Republikańska jest konserwatywna w pełnym tego słowa, a jej wachlarz działań jest najszerszy ze wszystkich wymienionych podmiotów.

Początki Fundacji Republikańskiej sięgają 2009 roku, podmiot został założony dokładnie na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Niedawno Fundacja  obchodziła swoje 11 urodziny. Mimo upływu lat i przepływu osób Fundacja nadal funkcjonuje i ma się świetnie. Śmiało można powiedzieć, że jest to instytucja założona na podstawie idei konserwatywnej, ponieważ jest tak głęboko zakotwiczona w środowisku, debacie publicznej i świadomości osób związanych z życiem społeczno-politycznym, że upływ czasu i zmiany kadr nie ogniskują na jej działalność czy na profil funkcjonowania. Od 11 lata na rynku funkcjonuje ta sama, jedna Fundacja Republikańska i oby funkcjonowała tak dobrze przez kolejne 11 lat, ponieważ jest świadectwem tego, że idee konserwatywne można z powodzeniem wcielać w życie.

14 listopada 2009 roku Republikanie wygłosili swój manifest, który do dziś jest aktualny i niezmienny. Manifest to nic innego jak wartości, które przyświecają osobom tworzących Fundacje oraz współpracujących z nią. Na manifest składa się 10 wartości:

 1. Republika
 2. Życie
 3. Dobro Wspólne
 4. Polska
 5. Prawo naturalne
 6. Odpowiedzialność obywatelska
 7. Wolność
 8. Optymizm
 9. Formacja
 10. Wiedza

Reasumując celem Fundacji Republikańskiej jest, aby Polska była republiką, która poprzez sprawiedliwe prawo wynikające z koncepcji prawa naturalnego i odpowiedzialność obywatelską zabezpieczy wartości takie jak życie ludzkie, dobro wspólne i wolność. Jednocześnie Republikanie są z natury optymistami, szanującymi prawo oraz poszerzającymi swoją wiedzę. Omawiany wyżej manifest ma przyczynić się do budowy silnego państwa polskiego, które będzie dobrze działającym mechanizmem odpowiadającym ludzkim potrzebom.

Co ważne Fundacja Republikańska jest co do zasady apolityczna, ale jednocześnie jej cele są silnie upolitycznione. W związku z tym grono jej ekspertów jest bardzo szerokie. Dzięki temu Fundacja dociera do wielu środowisk i pozwala nawiązać współpracę podmiotom, które w normalnych okolicznościach nie potrafiłyby się porozumieć.

Omawiany wyżej manifest jest pewną ramą. Ale obrazem, który wypełnia tą ramę są cele statutowe Fundacji oraz jej działania. Najważniejsze cele Republikanów to:

 1. Prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów;
 2. Wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu „think tank”;
 3. Budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych.;
 4. Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.

Warto jeszcze krótko opisać to co konkretnie robi Fundacja. Poza wcześniej omawianym kwartalnikiem do sztandarowych projektów Fundacji należy zaliczyć: Mapy Wydatków, Analizy i Raporty, Kongres Republikański, Spółdzielcze Rewolucje, Monitoring Szarej Strefy, Spotkania „Pod Spodem”, Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego, Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego, Sklep Republikański, Polski Model Gościnności i Niepodległość. Dobro Wspólne.

O Fundacji Republikańskiej można by pisać długo, ponieważ jest o czym. Mnogość projektów i inicjatyw robi wrażenie, a ich jakość daje do myślenia. Warto obserwować, wspierać i korzystać z działalności Fundacji Republikańskiej, ponieważ jest to podmiot, który ma głęboko zakotwiczone wartości i przyciąga świetnych ludzi. Jeśli ktoś czuje się na siłach i  posiada wiedzę w jednym z wyżej omawianych tematów, to może skontaktować się z przedstawicielami Fundacji i razem z nimi zacząć działać dla dobra wspólnego, czyli Polski i Polaków. 

Tomasz Bojanowski

Źródła:

https://rejestr.io/krs/340559/fundacja-republikanska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Republika%C5%84ska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Projekt ustawy „stop aborcji 2021” już w Sejmie.

Aktualności

Anioły oddziałów położniczych