Felieton

Zmiany w sprawozdawczości na horyzoncie

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com
  • Powstał projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych i planowo ma zostać przyjęty w IV kwartale 20201 roku.
  • Zmiany dotyczyć mają przede wszystkim uproszczenia procesu sprawozdawczego i unormowania rodzaju sprawozdań względem dochodów organizacji
  • Organizacje federalne, takie jak WRDPP, KIPR, OFOP i WRZOS podtrzymują, iż do prac nad ustawą należy włączyć organizacje społeczne, gdyż mają one bezpośrednie doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdań.

Od dłuższego czasu prowadzone były prace nad projektem ustawy dotyczącej wprowadzenia dużych zmian w sposobie sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych. Projekt, za sprawą Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, trafił już do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Każdy kto pracuje w sektorze pozarządowym świadomy jest nieefektywnego działania obowiązujących procesów sprawozdawczych, jakie obowiązują organizacje pozarządowe. Każda z nich zmuszona jest do przebrnięcia przez zawiłą papierologię, do tego dochodzą częste zmiany, nierzadko wprowadzane na ostatnią chwilę. Nie tak dawno, bo w roku 2020 z wiadomych przyczyn wszelkie czynności sprawozdawcze przeniosły się do przestrzeni wirtualnej. Wszystko to jest niezwykle obciążające dla podmiotów trzeciego sektora i zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie organizacji. 

To jednak nie wszystko. Oprócz wyżej wymienionych poważnym problemem są dysproporcje w rodzaju i charakterze sprawozdań pomiędzy różnymi formami prawnymi organizacji. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić z czego te dysproporcje wynikają. Nie zmienia to jednak faktu, iż oprócz tego, że są najzwyczajniej uciążliwe, sprawiają pogłębianie się nierówności jednym podmiotom znacznie utrudniając proces składania sprawozdań finansowych z działalności. Jak zaznaczono w tekście projektu ustawy, dysproporcje w kwotach decydujących o konieczności prowadzenia konkretnego rodzaju rachunkowości bywają wręcz absurdalne. W projekcie ustawy możemy przeczytać, że „O prawo do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w formie ewidencji przychodów i wydatków mogą ubiegać się […] organizacje których przychód z działalności w poprzednim roku nie przekroczył 100 tys. zł. i które nie otrzymały żadnej dotacji ze środków publicznych. Tymczasem w przypadku części podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości próg, od którego wymagane jest prowadzenie pełnej rachunkowości wynosi 2 mln euro.”

W projekcie ustawy określono niezbędne do wprowadzenia zmiany w istniejących już przepisach oraz wprowadzenie porządku w zakresie dokumentów jakie mają lub nie dostarczaj organizacje pozarządowe, w tym te, będące organizacjami pożytku publicznego. Najważniejszą zmianą będzie umożliwienie prowadzenia tzw. rachunkowości uproszczonej dla podmiotów, których dochód nie przekroczył miliona złotych. Uproszczona forma sprawozdawczości to nic innego jak ewidencja mieszcząca przychody i koszty organizacji.

Wizja dostosowania sposobu składania sprawozdań i ich rodzaju w zależności od charakterystyk organizacji jest czymś podnoszącym na duchu. W temacie głos zabrały podmioty, które na co dzień mają kontakt z wieloma organizacjami pozarządowymi i które cierpliwie wysłuchują nagminnie powtarzających się postulatów odnośnie konieczności wprowadzenia zmian w sprawozdawczości NGO. Organizacje federacyjne, bo to o nich mowa podtrzymują swoja opinię, aby jak najszybciej i jak najintensywniej do prac nad nową ustawą zaangażować bezpośrednio podmioty trzeciego sektora. Organizacje takie jak Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych są zdania, iż dopuszczenie do głosu organizacji społecznych zaowocuje pomyślnymi i przemyślanymi rozwiązaniami.

Źródła:

Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowychKonwent WRDPP, KIPR, OFOP i WRZOS o planowanych zmianach w sprawozdawczości NGO

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Ideathon, czyli jak rozpocząć przygodę z NGO

Aktualności

Targi NGO już za tydzień!

Aktualności

Archipelag Polskości w Warszawie!