Komunikaty

VII posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

icon
icon
1 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Podczas VII posiedzenia Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przed oficjalnym programemrozmawiano o różnicach klimatycznych. Zaakceptowany został protokół z VI posiedzenia, które odbywało się 13 stycznia br. Ponowne rozpatrywano zaopiniowanie „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2021-2024”. Wcześniej przedstawiona była odpowiedź Departamentu Zdrowia na 21 zgłoszonych przez DRDPP uwag. Po dyskusji, pomimo wskazania kolejnych braków, DRDPP podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu programu.

Ponadto, podjęto dyskusję o Apelu dolnośląskich NGO i podmiotów pomocy społecznej w sprawie zwiększenia budżetu środków unijnych dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W odniesieniu do tego Apelu oraz w oparciu o aktualną sytuację negocjacyjną, DRDPP postanowiła przygotować nową treść uchwały w sprawie zwiększenia środków RPO dla Dolnego Śląska, do pilnego procedowania obiegowego w dn. 12 lutego br.

Zapoznano się z rezultatami działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 2020 r. Na koniec podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad rekomendacjami do ogłaszanych konkursów przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Waldemar Weihs

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja Matecznik wydała poradnik

Aktualności

Młody Dolny Śląsk działa w regionie