Komunikaty

VIII posiedzenie plenarne Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji

icon
icon
2 minut
Udostępnij

13 kwietnia 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się VII posiedzenie plenarne Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji. W trakcie wydarzenia 6 nowych uczestników Rady odebrało akty powołań.

W pierwszej części posiedzenia zastępca prezydenta miasta Lublin pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak przybliżyła perspektywy miasta Lublin, który jest Europejską Stolicą Młodzieży 2023. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali również prelekcji pana dr Krzysztofa Bondyry nt. potrzeby promocji i rozwoju kształcenia dualnego. Z kolei zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego pan Arkadiusz Puławski w swoim wystąpieniu poruszył temat zagrożeń w przestrzeni informacyjnej.

Do zagrożeń informacyjnych w przestrzeni informacyjnej możemy zaliczyć m.in. propagandę, dezinformację czy też manipulację informacyjną. Jesteśmy aktualnie świadkiem rosyjskiej propagandy na TikToku.  Na tej platformie pojawiają się treści, które w złym świetle przedstawiają Ukrainę, a w dobrym Rosję i działania przywódcy rosyjskiego.

– tłumaczył zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.

W kolejnej części posiedzenia Współprzewodniczący Rady Piotr Mazurek przedstawił wnioski z ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady i sejmiki przy jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy wydarzenia mieli okazje zapoznać się również ze sprawozdaniem z konkursu Samorządowiec Przyjazny Młodzieży.

Przygotowując projekt ustawy, uznaliśmy za kluczowe maksymalne ułatwienie zasad powoływania młodzieżowych rad oraz nadanie im jeszcze szerszych kompetencji.  Widzimy, że była to słuszna decyzja – młodzieżowe rady są powoływane w kolejnych gminach i powiatach, a we wszystkich województwach działają już lub wkrótce rozpoczną działalność młodzieżowe sejmiki 

– powiedział Współprzewodniczący Rady Piotr Mazurek.

Uczestnicy posiedzenia mieli okazje zapoznać się również ze sprawozdaniem z konkursu Samorządowiec Przyjazny Młodzieży.

Postanowiliśmy nagrodzić naszych samorządowców, którzy są otwarci na młodych ludzi, którzy wchodzą w dialog i którzy pozwalają młodym rozwijać skrzydła. W ostatnich latach Pełnomocnik ds. Polityki Młodzieżowej, Komitet ds. Pożytku Publicznego i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem podejmowali działania na rzecz młodzieży. Były to m.in. ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady, poradnik dot. zakładania młodzieżowe rady.

– mówił Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Tomasz Moliński.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/pozytek/viii-posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem-ii-kadencji

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Mimo pandemii pomagają potrzebującym. Zapalisz świecę?

Aktualności

NGO a muzyka. Zapomniana tradycja wskrzeszona na nowo