Komunikaty

Zjednoczyć Polonię – o działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Stowarzyszenie Wspólnota Polska funkcjonuje od ponad 30 lat. W tym czasie intensywnie działa na rzecz realizacji swoich celów statutowych, czyli m.in. nawiązywania kontaktów i niesienia pomocy Polakom żyjącym poza granicami kraju, propagowanie polskości i nauczanie wartości propolskich oraz języka narodowego, ochrony praw mniejszości narodowej za granicą kraju. Stowarzyszenie podejmuje się również wielu inicjatyw mających szerzyć wiedzę na temat narodowego dziedzictwa kulturowego, jak również zajmuje się promowaniem inicjatyw podejmowanych przez podmioty o podobnej misji.

Polonia i Polacy za granicą – regranting

Podmiot jest realizatorem zadania publicznego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą”. Stowarzyszenie zarówno w bieżącym 2021 roku jak i w roku przyszłym zajmuje się rozdysponowywaniem środków przewidzianych w konkursie. Zadaniem Stowarzyszenia jest wyłonienie najlepszych wniosków, tj. takich które najlepiej korespondują z wybranym obszarem działania. Nabór wniosków do przyszłorocznej edycji konkursu zakończył się w październiku tego roku. Wnioskodawcy mogli wybrać spośród wielu kategorii, m.in.: 

  • rozwijanie struktur organizacji polonijnych
  • wydarzenia polonijne w kraju i za granicą
  • edukacja – funkcjonowanie i utrzymanie szkół i przedszkoli polonijnych
  • edukacja – wydarzenia i inicjatywy uzupełniające kształcenie
  • ochrona dziedzictwa narodowego i miejsc pamięci
  • media- wsparcie bieżącej działalności organizacji
  • publikacje
  • pomoc charytatywna
  • inwestycje

Na stronie stowarzyszenia możliwe jest zapoznanie się z inicjatywami, jakie zostały już zrealizowane. Każdy podmiot, który zainteresowany jest udziałem w konkursie w przyszłych latach ma możliwość zorientowania się, jaki rodzaj działań jest najbardziej pożądany i zaczerpnąć inspiracji. 

We wcześniejszych latach (2018-2919), Stowarzyszenie realizowało „Program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych – Misja Medyczna”. Jego celem było objęcie wsparciem osób, które w trakcie swojego życia zasłużyły się na rzecz polonii – kombatantów i bohaterów narodowych, a także osób ze światka artystycznego i nie tylko – a które obecnie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ostatniej edycji programu, czyli tej z 2019 roku, wsparciem objęte zostało hospicjum, centra opiekuńcze, zrealizowane zostały potrzebne konsultacje medyczne oraz przeprowadzona została Misja Medyczna w krajach wschodu.

Stowarzyszenie poszukuje pracownika

Obecnie Stowarzyszenie zamieściło na swoim Facebooku oraz kilku grupach tematycznych ogłoszenie o pracę. Poszukiwana jest osoba, która posiada doświadczenie w koordynowaniu projektów i która podjęłaby się tego zadania we Wspólnocie Polskiej. Poza tym, wymogiem nadrzędnym poza umiejętnościami miękkimi, komunikacyjnością, doświadczeniem w przeprowadzaniu ewaluacji, kandydaci muszą gotowi być podjąć się pracy „na żywo” w siedzibie warszawskiej bądź olsztyńskiej.

źródło: 

http://www.wspolnota-polska.org.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także